Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.
Polimex-Mostostal S.A.
Firma Mostostal Warszawa S.A. należycie wywiązała się z nałożonych zadań i rzetelnie, sprostała naszym wymaganiom. Mając powyższe na uwadze możemy z całkowitym przekonaniem polecić firmę Mostostal Warszawa S.A. innym podmiotom gospodarczym, wierząc, że przyszli klienci będą w pełni zadowoleni z podjętej współpracy.
Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stwierdza, że wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem budowlanym i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.
MPWiK Warszawa
Wykonawca zrealizował roboty budowlane należycie i zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
Gmina Miejska Górowo Iłowieckie
Gmina Miejska Górowo Iławeckie potwierdza, iż wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej i odebrane protokółem odbioru końcowego, co potwierdza ich prawidłowe ukończenie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Urząd Miasta Legionowo
Gmina Miejska Legionowo-Urząd Miasta Legionowo pozytywnie ocenia organizacje prac, kompetentność, i profesjonalizm kadry inżynierskiej realizującej ww. budowę oraz poziom techniczny i jakość wykonywanych robót.Powyższa pozytywna ocena naszej dotychczasowej współpracy pozwala nam rekomendować Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę, a także wyrazić opinię o ww. firmie jako o partnerze godnym zaufania.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, którego Przedstawicielem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, niniejszym zaświadcza, że konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11 (Lider) i ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. z siedzibą w Madrycie, Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas (Partner) należycie zrealizowało Kontrakt pn.:
Elektrociepłownia Zabrze S.A.
Zadanie zostało przez Mostostal Warszawa S.A. prawidłowo ukończone oraz wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
MPWiK Warszawa
Wykonawca zrealizował roboty budowlane należycie i zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
Urząd Miasta Lublin
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,z zachowaniem należytej staranności i terminowości
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwała nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
North Gate - Centrum wielofunkcyjne "Bonifraterska"
Prace wykonano z zachowaniem nalezytej starannosci i terminowosci. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inzynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendowac firme Mostostal.
Hochtief Polska S.A.
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Polimeni International Jastrzębie Zdrój Sp. z o.o
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i wykonawczej inżynieryjno — technicznej, co pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Realia Polska Inwestycje Sp. z o.o
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Gmina Głogów Małopolski
Możemy z powodzeniem polecić firmę Mostostal Warszawa S.A. jako wiarygodnego i rzetelnego partnera i wykonawcę.
Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o.
Prace wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, należytą starannością i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala - nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Podczas realizacji zadania Wykonawca dał się poznać jako solidny i odpowiedzialny partner. Zamawiający rekomenduje firmę Mostostal Warszawa S.A. jako rzetelnego i przestrzegającego terminów umownych Wykonawcę. Zamawiający zaświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
GDDKiA Odział w Lublinie
W zawiązku z wykazaniem się bardzo dobrym przygotowaniem technicznym oraz organizacją robót, Zamawiający rekomenduje firmy Mostostal Warszawa S.A. oraz ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. jako solidnych, przestrzegających terminów umownych i odpowiedzialnych Wykonawców.
Philips Lighting Poland S.A.
Prace wykonywane są zgodnie z założoną technologią, a ich jakość i terminowość jest zgodna z naszymi standardami i oczekiwaniami.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Inwestycja została zrealizowana zgodnie z warunkami zawartej umowy. Roboty prowadzone były bez wyłączenia ruchu drogowego. Wykonawca wykazał się bardzo dobrą organizacją pracy i należytym przygotowaniem technicznym. Referencje wydaje się na wniosek firmy Mostostal Warszawa SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 11.
Focus Park Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.