Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Marynarka Wojenna RP
Dowództwo Marynarki Wojennej wysoko ocenia przebieg realizacji zadania i poleca MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. jako profesjonalnego realizatora robót dla zadań zwiażanych z dostawą i montażem obiektów hangarowych dla sprzętu lotniczego.
Korporacja Sedpol Sp. z o.o.
Po ponad rocznej współpracy z MOSTOSTALEM WARSZAWA S.A. wysoko oceniamy możliwości organizacyjne i wykonawcze firmy, kompetentność kadry zarządzającej i inżynierskiej, jakość i terminowość robót oraz elastyczność w dostosowaniu się do bieżących potrzeb Inwestora.
Amica Wronki S.A.
Budowa Fabryki Pralek na podstawie wspólnego wniosku Inwestora Amica Wronki S.A. i Generalnego Wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w czerwcu 2000 roku otrzymała nagrodę „Budowa roku 1999" w dziedzinie budownictwa przemysłowego.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
Bardzo pozytywna ocena naszej dotychczasowej współpracy, upoważnia nas do zarekomendowania MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. innym inwestorom jako wiarygodnego i solidnego partnera zdolnego podjąć się realizacji każdych dużych, skomplikowanych inwestycji wymagających odpowiednich nakładów finansowych, dobrej organizacji pracy oraz rzetelnej wiedzy inżynierskiej.
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach zdobytych przy realizacji podobnych zadań, możemy z pełnym przekonaniem zarekomendować MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. jako gwaranta wysokiej jakości i terminowości realizowanych robót oraz jako partnera godnego zaufania przy realizacji trudnych i odpowiedzialnych inwestycji.
Trasa Świętokrzyska Sp. z o.o.
Spółka „Trasa Świętokrzyska" oceniając współpracę, może z przekonaniem polecić innym inwestorom MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. jako solidnego i odpowiedzialnego partnera przy realizacji inwestycji.
Echo Investment S.A
Powierzone roboty MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. wykonał w sposób profesjonalny, zgodnie z dokumentacją techniczną, przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych prac. Nadmieniamy również że roboty zostały wykonane w terminie o jeden irisiqc krótszym niż zakładała umowa.
Exbud-Nova
Wybór MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. jako Wykonawcy potwierdził możliwości organizacyjne i techniczne tej firmy oraz zagwarantował osiągnięcie sukcesu końcowego, tak w zakresie terminu realizacji, jak również jakości i technologii wykonania.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gocław -Lotnisko"
Budynek został wykonany i przekazany do użytkowania w terminie umownym , a Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław- Lotnisko" potwierdza dobrą i rzeczową współpracę z MOSTOSTALEM WARSZAWA S.A. przy realizacji tej inwestycji.
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Inwestor wysoko ocenia przebieg realizowanego przez MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zadania, jako profesjonalnego realizatora robót.
GDDKiA Oddział w Szczecinie
Sposób prowadzenia robót zarówno pod względem koordynacji poszczególnych zakresów robót, jak również współpracy z nadzorem inwestorskim, a co za tym idzie osiągnięta jakość i terminowość wykonania obiektu są satysfakcjonujące dla Inwestora.
GDDKiA Oddział w Warszawie
Zamawiający wysoko ocenia przebieg realizowanego przez Konsorcjum zadania, jako profesjonalnego Wykonawcę robót.