Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Ronson Development
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Szpital Morski im PCK Sp. z o.o.
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Aktualnie po myśli zapisów zawartej umowy firma Mostostal W- wa S.A. realizuje serwis, przeglądy techniczne, urządzeń i budynku.
Ronson Development Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-techniczne. i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jak doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
GDDKiA
Ukończenie robót w nastąpiło terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Zamówienie zostało zrealizowane profesjonalnie oraz zgodnie z warunkami zawartej umowy. Konsorcjum Firm Mostostal Warszawa S. A. oraz Acciona Infraestructuras SA dało się poznać jako dobrze zorganizowane, elastyczne w działaniu, wykonujące swoje obowiązki z zachowaniem wymogów technicznych, jakościowych i zasad BHP.
Miasto Kutno
Prace wykonane zostały zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Przedmiot umowy został zrealizowany terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i wykonawczej inżynieryjno — technicznej, co pozwala nam rekomendować konsorcjum firm jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Gmina Miasta Gdańsk
Firma MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., zlecony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zakres prac wykonała w terminie umownym, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i warunkami umowy, przy zachowaniu należytej, jakości, staranności prowadząc prace w sposób profesjonalny i z należytą organizacją robót.
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i wykonawczej inżynieryjno - technicznej, co pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
GDDKiA Oddział w Katowicach
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, należycie i terminowo.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach, potwierdza, iż wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacja techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i odebrane protokołem odbioru końcowego, co potwierdza ich prawidłowe ukończenie.
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i wykonawczej inżynieryjno — technicznej, co pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i wykonawczej inżynieryjno — technicznej, co pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Megatem EC Lublin Sp. z o.o.
Przeprowadzony ruch próbny 72-godzinny oraz wyniki ruchowe w zakresie prowadzonej eksploatacji wskazują, ze turbozespół odpowiada założeniom i wymaganiom stawianym przez Megatem F.C-Lublin a roboty wykonane zasłały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A oraz Acciona Infraestructuras S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
SPSK nr 4 w Lublinie
Wszystkie prace zrealizowano w terminie. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
SPSK nr 4 w Lublinie
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wszystkie prace zrealizowano w terminie.
Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o
Prace objęte kontraktem zostały wykonane terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone. Do realizacji Kontraktu konsorcjum zatrudniło projektantów oraz kadrę inżynieryjno-techniczną o odpowiednich kwalifikacjach i stosownym doświadczeniu w przygotowaniu i realizacji tego typu zadań inwestycyjnych.
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.