Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Poczta Polska
Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej POCZTA POLSKA DYREKCJA OKRĘGU POCZTY w Warszawie potwierdza wysoki poziom techniczny i jakościowy robót wykonanych przez MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. i rekomenduje tą firmę innym inwestorom jako otwartego na nowoczesne rozwiązania techniczne, wiarygodnego i solidnego wykonawcę dużych i skomplikowanych zadań budowlano-montażowych.
Parkingi Miejskie S.A.
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. wykazał się niezbędnym potencjałem technicznym oraz doświadczeniem wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej i pracowników uczestniczących w procesie inwestycyjnym, pozwalającym na doskonałą organizacją pracy, a przede wszystkim terminową realizacją i doskonałą jakością prac.
Zarząd Miasta i Gminy Wronki
Zarząd Miasta i Gminy Wronki potwierdza wysoki poziom techniczny wykonanego zadania i rekomenduje Mostostal
Fougerolle Polska Sp. z o.o.
Mostostal Warszawa S.A. wykazał się wysoką skutecznością działania, profesjonalizmem i terminowością wykonania prac na obiekcie, prace zostały wykonane bezusterkowo i przy zachowaniu dobrej organizacji robót i wysokiej jakości.
Wienerberger Karbud S.A.
Mostostal Warszawa S.A. wykazał się wysoką skutecznością działania, profesjonalizmem i terminowością wykonania prac.
IVS Sp. z o.o.
Budowa budynku przeprowadzona została w sposób dobrze zorgimizowany i szybki. W czasie współpracy Wykonawca wykazał się kompleksową znajomością zagadnień budowlano - montażowych.
Remak S.A.
Wszystkie roboty wykonano w terminie, solidnie i pod fachowym nadzorem.
Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska, będąc inwestorem bezpośrednim powyższych przedsięwzięć, wysoko ocenia poziom techniczny, estetykę i jakość wykonanych robót.
DAEPOL Sp. z o.o.
Wybór MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. potwierdził możliwości organizacyjne i techniczne tej firmy oraz zagwarantował osiągniecie sukcesu końcowego realizowanego zadania, tak w zakresie terminu jej realizacji jak również wysokiej jakości i technologii wykonania.
Politechnika Warszawska
Ocena naszej dotychczasowej współpracy, czyni MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. partnerem godnym zaufania przy realizacji trudnych i odpowiedzialnych inwestycji.
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Prace zostały wykonane fachowo i w terminie. Mostostal Warszawa S.A. jako Generalny Wykonawca okazał się doskonałym koordynatorem i organizatorem prac podwykonawców, jednocześnie wykonując bez zastrzeżeń zakres robót w asortymencie nowych konstrukcji stalowych.
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości Warszawa
Po współpracy z Mostostalem Warszawa S. A. wysoko oceniamy możliwości organizacyjne i wykonawcze firmy, kompetentność kadry zarządzającej i inżynierskiej, jakość i terminowość wykonania robót oraz elastyczność w dostosowywaniu się do bieżących potrzeb Inwestora.
Teatr Polski w Warszawie
Wykonawca posiada wysokiej klasy kadrę fachowców oraz dysponuje znacznym potencjałem produkcyjnym.
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Po półtorarocznej współpracy z MOSTOSTALEM WARSZAWA S.A. bardzo wysoko oceniamy możliwości organizacyjne i wykonawcze firmy, kompetentność kadry zarządzającej i inżynierskiej, jakość i terminowość wykonywanych robót oraz elastyczność w dostosowaniu się do bieżących potrzeb Inwestora.
Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie
Jakość wykonanych obiektów spełniła nasze oczekiwania. Wybudowane i zmodernizowane instalacje działają poprawnie i bez usterek.
OLMAR S.A.
Mostostal Warszawa S.A. podczas wykonywania dokumentacji wykonawczej wprowadził szereg zmian, m.in. w technologii budowy, systemie ogrzewania, ochrony p.poż., a także zmniejszył o około 15 % ciężar konstrukcji stalowej, w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego - co przyniosło wymierne efekty finansowe inwestorowi.
Procter&Gamble Operations Polska S.A
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. jest rzeczowym, odpowiedzialnym i wiarygodnym wykonawcą robót budowlano-montażowych. Posiada nowoczesny sprzęt oraz profesjonalną załogę.
Remak S.A.
Prace wykonano w terminie bez usterek, pod fachowym nadzorem.
Urząd Miejski w Ostrołęce
Przedsiębiorstwo przyjęty zakres robót wykonało zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną, prezentując bardzo dużą wiedzę z zakresu oczyszczania i utylizacji ścieków a także doświadczenie w zakresie realizacji tego typu obiektów.
Firma Oponiarska Dębica S.A.
Mostostal Warszawa S.A jako Generalny Wykonawca podchodzi ze zrozumieniem do zgłaszanych w trakcie budowy zmian dokumentacji i spełnia życzenia Inwestora bez opóźniania inwestycji.
Wójt Gminy Nowinka
Potwierdzamy wysoki poziom techniczny wykonanego zadania, terminową realizację oraz solidność robót.
Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie
Firma dała się poznać jako solidny, odpowiedzialny i wiarygodny Wykonawca, przestrzegający norm jakościowych, terminów umownych i otwarty na nowoczesne rozwiązania techniczne.
Poczta Polska
Prace zostały wykonane bez usterkowo przy zachowaniu dobrej organizacji robót oraz wysokiej jakości.
Remak S.A.