Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie
Firma MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. wykonała roboty z zachowaniem należytej staranności - w sposób profesjonalny, w ramach obowiązujących w umowie terminów oraz z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej.
DOM Development S.A
Firma Mostostal Warszawa S.A. dała się poznać jako bardzo dobra firma wykonawcza, znająca swoje rzemiosło i prezentująca wysoki poziom wykonawczy.
Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zlecone prace zostały wykonane z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno - technicznej i pozwala nam rekomendować Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego wykonawcę robót budowlanych.
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przedmiotowy zakres Projektu został wykonany solidnie i fachowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją techniczną.
Pirelli Pekao Real Estate
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z zalozonym harmonogramem.
TVP S.A.
Zlecone roboty zostały wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z projektem wykonawczym i sztuką budowlaną.
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji
Firma Mostostal Warszawa S.A. wykonała roboty z zachowaniem należytej staranności, w sposób profesjonalny przestrzegając norm jakościowych i zachowując terminy umowne. Podczas realizacji projektu Firma wykazała się profesjonalizmem, wysoką wiedzą oraz doświadczeniem inżynierskim.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Kontrakt został zrealizowany przez Wykonawcę we wskazanym w Umowie i Aneksie nr 1 Czasie na Ukończenie.
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Niniejszym pismem potwierdzamy, że Mostostal Warszawa S.A. zrealizował powierzony zakres robót w terminie i z zachowaniem należytej staranności.
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Niniejszym pismem potwierdzamy, że Mostostal Warszawa S.A. zrealizował powierzony zakres robót w terminie i z zachowaniem należytej staranności.
Stołeczny Zrząd Rozbudowy Miasta
Podczas realizacji zadania Wykonawca dał się poznać jako solidny i odpowiedzialny partner. Zamawiający rekomenduje firmę Mostostal Warszawa S.A. jako rzetelnego i przestrzegającego terminów umownych Wykonawcę.