Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Prace zostały wykonane fachowo i w terminie. Mostostal Warszawa S.A. jako Generalny Wykonawca okazał się doskonałym koordynatorem i organizatorem prac podwykonawców, jednocześnie wykonując bez zastrzeżeń zakres robót w asortymencie nowych konstrukcji stalowych.
Politechnika Warszawska
Ocena naszej dotychczasowej współpracy, czyni MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. partnerem godnym zaufania przy realizacji trudnych i odpowiedzialnych inwestycji.
DAEPOL Sp. z o.o.
Wybór MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. potwierdził możliwości organizacyjne i techniczne tej firmy oraz zagwarantował osiągniecie sukcesu końcowego realizowanego zadania, tak w zakresie terminu jej realizacji jak również wysokiej jakości i technologii wykonania.
Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska, będąc inwestorem bezpośrednim powyższych przedsięwzięć, wysoko ocenia poziom techniczny, estetykę i jakość wykonanych robót.
Remak S.A.
Wszystkie roboty wykonano w terminie, solidnie i pod fachowym nadzorem.
IVS Sp. z o.o.
Budowa budynku przeprowadzona została w sposób dobrze zorgimizowany i szybki. W czasie współpracy Wykonawca wykazał się kompleksową znajomością zagadnień budowlano - montażowych.
Wienerberger Karbud S.A.
Mostostal Warszawa S.A. wykazał się wysoką skutecznością działania, profesjonalizmem i terminowością wykonania prac.
Fougerolle Polska Sp. z o.o.
Mostostal Warszawa S.A. wykazał się wysoką skutecznością działania, profesjonalizmem i terminowością wykonania prac na obiekcie, prace zostały wykonane bezusterkowo i przy zachowaniu dobrej organizacji robót i wysokiej jakości.
Zarząd Miasta i Gminy Wronki
Zarząd Miasta i Gminy Wronki potwierdza wysoki poziom techniczny wykonanego zadania i rekomenduje Mostostal
Parkingi Miejskie S.A.
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. wykazał się niezbędnym potencjałem technicznym oraz doświadczeniem wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej i pracowników uczestniczących w procesie inwestycyjnym, pozwalającym na doskonałą organizacją pracy, a przede wszystkim terminową realizacją i doskonałą jakością prac.
Poczta Polska
Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej POCZTA POLSKA DYREKCJA OKRĘGU POCZTY w Warszawie potwierdza wysoki poziom techniczny i jakościowy robót wykonanych przez MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. i rekomenduje tą firmę innym inwestorom jako otwartego na nowoczesne rozwiązania techniczne, wiarygodnego i solidnego wykonawcę dużych i skomplikowanych zadań budowlano-montażowych.
Centrum Europejskie - Natolin