Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Realizacje

Osiedle Mieszkaj w Mieście w Krakowie - etap 2.1
Ogólne
Wartość kontraktu: 34 251 537,02 zł netto
Termin realizacji: 18 miesięcy od momentu podpisania umowy
Obwodnica Praszki w ciągu DK45
Infrastrukturalne
Wartość kontraktu: 171,5 mln zł brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy
Osiedle Nova Atmosfera w Warszawie
Ogólne
Wartość kontraktu: 36,90 mln zł netto
Elektrownia Ostrołęka C - roboty budowlane
Energetyczne
Wartość kontraktu: 609 mln zł netto
Termin realizacji: 33 miesiące
Galeria Handlowa Galaxy w Szczecinie
Ogólne
Termin realizacji: kwiecień 2017 r.Wartość kontraktu: