Ogólne

Budynek dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Powierzchnia całkowita: 5808,27 m2
Wartość kontraktu: 36,29 mln zł brutto
Termin realizacji: 19 miesięcy

Projektowany budynek ma pełnić funkcje dydaktyczne dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Będą w nim zlokalizowane pomieszczenia pracowników Wydziału, pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne oraz sale wykładowe i seminaryjne. Pięciokondygnacyjny obiekt będzie położony na terenie Kampusu AGH przy ul. Reymonta w Krakowie.

Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu oraz układu drogowego.

Dane techniczne budynku
Powierzchnia użytkowa 3 973,12 m2
Powierzchnia całkowita 5808,27 m2
Powierzchnia zabudowy 1329,56 m2
Kubatura 1126,80 m3
Wysokość ok. 18 m

Szczegóły kontraktu
Data podpisania: 3 września 2019 r.
Wartość umowy: 36,29 mln zł brutto
Termin realizacji: 19 miesięcy
Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat.

Wybrane realizacje