Ogólne

Budynek dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Powierzchnia całkowita: 5808,27 m2
Wartość kontraktu: 36,29 mln zł brutto
Termin realizacji: 19 miesięcy

Pięciokondygnacyjny obiekt znajduje się na terenie Kampusu AGH przy ul. Reymonta w Krakowie. Będzie pełnił funkcje dydaktyczne dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Są w nim zlokalizowane pomieszczenia pracowników Wydziału, pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne oraz sale wykładowe i seminaryjne. Zadanie obejmowało również przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu oraz układu drogowego.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ma najwyższą kategorię poziomu naukowego - A+. Nowoczesny obiekt umożliwi stworzenie Wydziałowi bazy dla rozwoju fizyki ciała stałego, fizyki medycznej, fizyki komputerowej, informatyki stosowanej oraz biofizyki jako kierunków badawczych. 

Dane techniczne budynku
Powierzchnia użytkowa 3 973,12 m2
Powierzchnia całkowita 5808,27 m2
Powierzchnia zabudowy 1329,56 m2
Kubatura 1126,80 m3
Wysokość ok. 18 m

Szczegóły kontraktu
Data podpisania: 3 września 2019 r.
Wartość umowy: 36,29 mln zł brutto
Termin realizacji: 19 miesięcy
Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat.

Wybrane realizacje