Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Realizacje

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim
Ogólne
Powierzchnia całkowita: 7 447,87 m2
Wartość kontraktu: 32 942 965,30 zł brutto
Rozbudowa Specjalistycznego Miejskiego Szpitala w Krakowie
Ogólne
Powierzchnia całkowita: 1 883,84 m2
Wartość kontraktu: 23 363 848,27 zł brutto
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 32,1 mln zł brutto
Termin realizacji: 48 miesięcy
Basen przy ZSO nr 5 na Kapuściskach w Bydgoszczy
Ogólne
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 18.207.060,38 zł brutto
Siedziba Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie
Ogólne
Osiedle Mieszkaj w Mieście w Krakowie - etap 2.1
Ogólne
Wartość kontraktu: 34 251 537,02 zł netto
Termin realizacji: 18 miesięcy od momentu podpisania umowy
S61 Ełk Południe-Wysokie
Infrastrukturalne
Wartość kontraktu: 685,94 mln zł brutto