Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Realizacje

Rozbudowa parku zbiornikowego w Gdańsku
Przemysłowe
Wartość kontraktu: 142,95 mln zł netto
Zakład produkcyjny Etac w Tczewie
Przemysłowe
Powierzchnia całkowita: 11 700 m2
Wartość kontraktu: 56,15 mln zł brutto
Osiedle Nova Atmosfera w Warszawie
Ogólne
Wartość kontraktu: 36,90 mln zł netto
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 18.207.060,38 zł brutto
Galeria Handlowa Galaxy w Szczecinie
Ogólne
Termin realizacji: kwiecień 2017 r.Wartość kontraktu:
Osiedle Espresso w Warszawie - etap IV
Ogólne
Powierzchnia całkowita: 21 148,7 m2 Ilość mieszkań: m2
Wartość kontraktu: 32 400 000 zł netto
Termin realizacji: 22 miesiące wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie