Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Realizacje

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 18.207.060,38 zł brutto
Galeria Handlowa Galaxy w Szczecinie
Ogólne
Termin realizacji: kwiecień 2017 r.Wartość kontraktu:
Osiedle Espresso w Warszawie - etap IV
Ogólne
Powierzchnia całkowita: 21 148,7 m2 Ilość mieszkań: m2
Wartość kontraktu: 32 400 000 zł netto
Termin realizacji: 22 miesiące wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Most w Danii - Roskilde Fjord Link
Infrastrukturalne
Wartość kontraktu: 50.707.867,74 zł brutto
Centrum Kreatywności TARGOWA 56 w Warszawie
Ogólne
Wartość kontraktu: 22,9 mln zł
Obwodnica Strzyżowa w województwie podkarpackim
Infrastrukturalne
Wartość kontraktu: 98 077 960,70 zł brutto