Infrastrukturalne

Obwodnica Stalowej Woli i Niska

Wartość kontraktu: 199 189 315,22 zł brutto
Termin realizacji: 34 miesiące

Poza zaprojektowaniem i budową obwodnicy Mostostal Warszawa miał za zadanie uzyskać decyzje administracyjne pozwalające na realizację inwestycji, opracować dokumentację powykonawczą, a także uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W zakres prac wchodziło także przygotowanie infrastruktury towarzyszącej (obiekty inżynierskie, drogi zjazdowe, system odwodnienia, oznakowanie, etc) wraz z usunięciem tych elementów infrastruktury technicznej, które kolidują z inwestycją (np. demontaż słupów wysokiego napięcia). Rozpoczęcie robót miało miejsce w IV kwartale 2018 r.

Przebieg obwodnicy

Początek trasy znajduje się w Stalowej Woli w miejscu skrzyżowania ulicy Podskarpowej i Chopina (nieopodal galerii Vivo!). Stąd obwodnica przebiega wzdłuż wałów rzeki San, czyli po północno-wschodniej granicy miasta Niska. W ciąg drogi krajowej nr 77 wraca w miejscowości Przędzel przed węzłem Rudnik. Docelowo trasa połączy się również z drogą ekspresową S19, stanowiącą część międzynarodowego szlaku Via Carpatia.

Znaczenie inwestycji w regionie

Droga krajowa nr 77 jest jednym z najważniejszych korytarzy transportowych na Podkarpaciu jak i w kraju. Prowadzi m.in. do przejść granicznych w Korczowej i Medyce przy południowo-wschodniej granicy Polski. Przed wybudowaniem obwodnicy DK 77 przebiegała przez tereny o ścisłej zabudowie mieszkaniowej Stalowej Wola i Niska. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powodowało duże utrudnienia dla mieszkańców. Do tego dochodził również ograniczony ruch pojazdów pow. 3,5 tony przez centrum miasta Niska, co utrudniało rozwój lokalnym przedsiębiorcom. Obwodnica usprawni komunikację drogową pomiędzy miejscowościami, zwiększy przepustowość pojazdów oraz rozkorkuje centra obu miast.

Przetarg: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Podstawowe parametry drogi: 
Długość: 15,3 km 
Klasa: GP 
Nośność (kN/oś): 115 
Ilość węzłów:
Ilość obiektów (mostów/wiaduktów/tuneli): 1/5/0

Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa, Acciona Construcción SA 
Województwo: podkarpackie 
Termin realizacji: 34 miesiące 
Okres gwarancji: 10 lat 
Wartość kontraktu brutto: 199 189 315,22 zł

Wybrane realizacje