Ogólne

Budynek naukowo-laboratoryjny dla AGH

Wartość kontraktu: 22 593 259,13 zł netto

Zaprojektowany obiekt użytkowany będzie przez Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Budynek zaprojektowano jako budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, na rzucie wydłużonego prostokąta.

Na poziomie piwnic zlokalizowano laboratoria związane tylko z wydziałem WWNiG, wyższe kondygnację będą podzielne pomiędzy wydziały WWNiG i WEAIiIB i będą mieściły pomieszczenia laboratoryjne oraz pomieszczenia dydaktyczne i pokoje do pracy.

Przebudowane zostaną również chodniki wokół budynku, istniejący parking oraz schody zewnętrzne prowadzące na taras stołówki akademickiej.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2757,22 m2

Przedmiot budowy: Budynek naukowo-laboratoryjny położony od strony wschodniej istniejącego budynku S-1 

Inwestor: Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A., Oddział Południowy
Data podpisania umowy: 28.06.2018
Termin zakończenia: 15.11.2019
Dyrektor Kontraktu: Artur Sikora
Kierownik budowy: Mariusz Rudnik
Wartość umowy: 22 593 259,13 zł netto

Wybrane realizacje