Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.10.2017

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 października 2017 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2017

NWZ Mostostal Warszawa SA 12.10.2017 Uchwaly podjete (52.62 KB)

Zapis obrad Walnego Zgromadzenia 12.10.2017 r.

Ogloszenie NWZ 12.10.2017 (209.88 KB)

Dokumenty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularze pelnomocnictw NWZ 12.10.2017 (315.58 KB)Informacja o akcjach NWZ 12.10.2017 (152.10 KB)Projekty uchwal NWZ 12.10.2017 (171.38 KB)

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2017

WZ Mostostal Warszawa SA_24.04.2017 Uchwaly podjete (194.18 KB)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.04.2017

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2017 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Ogłoszenie

Ogłoszenie WZ 2017 (269.63 KB)

Dokumenty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Formularze pelnomocnictw WZ 2017 (795.53 KB)Informacja o akcjach 2017 (152.00 KB)Projekty uchwal WZ 2017 (601.24 KB)Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 (226.32 KB)Uchwaly Rady Nadzorczej 2017 (193.05 KB)

Sprawozdania Finansowe

Jednostkowe - Raport roczny 2016 (2.73 MB)Skonsolidowane - RS 2016 (9.49 MB)