Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.04.2018

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2018 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2017