Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NWZA 13.06.2016

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2016 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa.

Ogłoszenie


Ogłoszenie NWZA 13.062016 A (430.46 KB)

Dokumenty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Informacja o akcjach 13.06.2016 (116.68 KB)
Projekty uchwal 2016 uaktualnione (316.00 KB)
Formularze pelnomocnictw 13.06.2016 u (649.85 KB)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.04.2016

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 19 kwietnia 2016 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa.

Ogłoszenie


Ogłoszenie WZA 2016 (201.31 KB)

Dokumenty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Informacja o akcjach 2016 (116.69 KB)
Projekty uchwal WZA 2016 (366.64 KB)
Formularze pelnomocnictw 2016 (581.98 KB)
Projekty uchwal RN 2016 (264.54 KB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 (25.86 KB)
Ocena Pracy Rady Nadzorczej (145.39 KB)

Sprawozdania finansowe


Jednostkowe - Raport roczny 2015 (1.23 MB)
Skonsolidowane - RS 2015 (4.58 MB)

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


WZA Mostostal 19.04.2016 Uchwaly podjete (79.52 KB)