Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 23 maja 2024 r.

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 maja2024 r., na godzinę 11:00 
pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Transmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w dniu 23 maja 2024.