Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.05.2022

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 maja 2022 r., na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.05.2022

Transmisja na żywo Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w dniu 23 maja 2022 r.  (czas rozpoczęcia 12:00)

Transmisja