Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.08.2019

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 sierpnia 2019 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.08.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2019

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2019 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2019