Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.07.2020

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 lipca 2020 r., na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Transmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. - 22 lipca 2020 r. godzina 12:00

Transmisja

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.07.2020