Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21.06.2021

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2021 r., na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w dniu 21 czerwca 2021 r. 

Transmisja