Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 05.06.2023

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 czerwca 2023 r., na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5.06.2023

Nagranie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. z 5 czerwca 2023. 

Nagranie >>