Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Priorytetem Mostostal Warszawa jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, edukacja i szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poszukiwanie innowacji służących podnoszeniu jakości systemów zabezpieczeń. Wszystkie działania mają służyć osiągnięciu głównego celu Spółki – eliminacji wypadków śmiertelnych na budowach w Polsce. Mostostal Warszawa sukcesywnie zbliża się do realizacji tego celu przez stałe podnoszenie standardów bezpieczeństwa na realizowanych budowach, dążenie do wprowadzania nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań organizacyjnych opracowywanych m.in. wspólnie z Działem Badań i Rozwoju firmy. Spółka dba również o zwiększanie poziomu kultury BHP w organizacji poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność wszystkich pracowników oraz bezwzględne reagowanie na niezgodności dotyczące wymagań BHP i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Standardy BHP

1.0. Prace szczegolnie niebezpieczne MOSTOSTAL (221.63 KB)
2.0. Prace na wysokosci MOSTOSTAL (251.33 KB)
2.1. Prace na wysokosci – wymagania ogolne MOSTOSTAL (482.56 KB)
2.2. Rusztowania MOSTOSTAL (792.55 KB)
2.3. Pomosty robocze MOSTOSTAL (333.74 KB)
2.4. Drabiny MOSTOSTAL (541.54 KB)
2.5. Podesty ruchome MOSTOSTAL (405.63 KB)
2.6. Roboty na dachach MOSTOSTAL (543.83 KB)
3.0. Prace ziemne MOSTOSTAL (221.36 KB)
3.2. Nasypy MOSTOSTAL (310.83 KB)
3.4. Roboty fundamentowe MOSTOSTAL (361.08 KB)
4.0. Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych MOSTOSTAL (232.06 KB)
4.1. Organizacja pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych MOSTOSTAL (328.88 KB)
4.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Pomiary ochronne MOSTOSTAL (619.79 KB)
4.4. Prace w sasiedztwie linii elektroenergetycznych MOSTOSTAL (432.54 KB)
4.5. Instalacje i urzadzenia MOSTOSTAL (258.87 KB)
5.0. Prace pod ruchem MOSTOSTAL (226.58 KB)
5.1. Organizacja ruchu na budowie zamknietej MOSTOSTAL (326.42 KB)
5.2. Organizacja ruchu na budowie liniowej MOSTOSTAL (333.63 KB)
5.3. Organizacja ruchu w bazach sprzetu i wytworniach mas bitumicznych MOSTOSTAL (379.69 KB)
5.4. Oznakowanie i prowadzenie robot pod ruchem MOSTOSTAL (309.38 KB)
5.5. Kierowanie ruchem MOSTOSTAL (352.04 KB)
6.0. Prace w przestrzeniach zamknietych i niebezpiecznych MOSTOSTAL (222.64 KB)
6.1. Roboty w zbiornikach i komorach MOSTOSTAL (372.41 KB)
7.0. Materialy niebezpieczne MOSTOSTAL (224.45 KB)
7.3. Azbest MOSTOSTAL (351.90 KB)
7.4. Materialy promieniotworcze i radioaktywne MOSTOSTAL (297.50 KB)
7.5. Materialy wybuchowe do robot budowlanych MOSTOSTAL (269.11 KB)
8.0. Prace w czynnych zakladach MOSTOSTAL (222.90 KB)
8.1. Modernizacje i rozbudowy MOSTOSTAL (281.14 KB)
8.2. Remonty i usuwanie usterek MOSTOSTAL (237.14 KB)
8.3. Uzgodnienia i pozwolenia na roboty w czynnych zakladach MOSTOSTAL (249.06 KB)
9.0. Plac budowy MOSTOSTAL (188.80 KB)
9.1. Zagospodarowanie placu budowy – plan MOSTOSTAL (412.28 KB)
9.2. Dostep i zabezpieczenie budow MOSTOSTAL (356.52 KB)
9.3. Pomieszczenia i zaplecza higieniczno-sanitarne MOSTOSTAL (296.99 KB)
9.5. Oswietlenie placu budowy MOSTOSTAL (346.49 KB)
9.6. Transport reczny i mechaniczny MOSTOSTAL (483.56 KB)
9.7. Magazynowanie i skladowanie MOSTOSTAL (668.22 KB)
9.9. Porzadki MOSTOSTAL (281.54 KB)
9.10. Hakowy MOSTOSTAL (440.63 KB)
10.0. Przygotowanie budowy pod wzgledem BHP MOSTOSTAL (236.92 KB)
10.1. Plan BIOZ MOSTOSTAL (217.35 KB)
10.2. IBWR MOSTOSTAL (231.04 KB)
10.3. Dokumentacja podwykonawcow MOSTOSTAL (232.14 KB)
10.4. Planowanie BHP MOSTOSTAL (241.39 KB)
10.5. Praca w warunkach zimowych MOSTOSTAL (378.21 KB)
11.0. Prace montazowe MOSTOSTAL (234.84 KB)
11.1. Montaz konstrukcji stalowych MOSTOSTAL (395.12 KB)
11.2. Montaz konstrukcji prefabrykowanych MOSTOSTAL (373.49 KB)
11.4. Montazowy sprzet pomocniczy MOSTOSTAL (401.76 KB)
11.5. Znaki i sygnaly bezpieczenstwa. Hakowi i sygnalisci MOSTOSTAL (403.98 KB)
11.6. Szalowanie balkonow plus katalog dobrych praktyk MOSTOSTAL (8.62 MB)
12.0. Roboty branzowe MOSTOSTAL (271.49 KB)
12.1. Roboty murarskie i tynkarskie MOSTOSTAL (504.49 KB)
12.2. Roboty ciesielskie i stolarskie MOSTOSTAL (471.37 KB)
12.3. Roboty betoniarskie i zbrojarskie MOSTOSTAL (466.07 KB)
12.4. Roboty dekarskie i izolacyjne MOSTOSTAL (464.52 KB)
12.5. Roboty malarskie MOSTOSTAL (406.43 KB)
12.6 Roboty szklarskie MOSTOSTAL (452.89 KB)
12.7. Roboty posadzkarskie i okladzinowe MOSTOSTAL (441.82 KB)
12.8. Roboty hydroinzynieryjne MOSTOSTAL (761.69 KB)
12.9. Roboty kanalizacyjne MOSTOSTAL (486.76 KB)
12.10. Roboty drogowe MOSTOSTAL (503.45 KB)
13.0. Prace specjalistyczne MOSTOSTAL (266.31 KB)
13.1. Palowanie MOSTOSTAL (392.25 KB)
13.3. Roboty kolejowe i na torowiskach MOSTOSTAL (471.21 KB)
13.4. Roboty mostowe MOSTOSTAL (413.74 KB)
13.6. Ciecie i spawanie metali MOSTOSTAL (425.84 KB)
13.7. Obrobka skrawaniem MOSTOSTAL (333.33 KB)
13.8. Piaskowanie i malowanie MOSTOSTAL (388.14 KB)
13.9. Ukladanie mas bitumicznych MOSTOSTAL (385.83 KB)
13.10. Roboty wiertnicze i cementacyjne MOSTOSTAL (333.33 KB)
13.11. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe MOSTOSTAL (351.39 KB)
14.0. Maszyny i urzadzenia MOSTOSTAL (254.61 KB)
14.1. Maszyny do robot ziemnych MOSTOSTAL (488.36 KB)
14.2. Maszyny do robot budowlanych MOSTOSTAL (401.08 KB)
14.3. Maszyny do robot pomocniczych i wykonczeniowych MOSTOSTAL (385.28 KB)
14.5. Kontenery budowlane MOSTOSTAL (359.18 KB)
14.6. Wytwornie mas bitumicznych i betoniarnie MOSTOSTAL (417.13 KB)
14.7. Pily tarczowe MOSTOSTAL (342.95 KB)
15.0. Narzedzia MOSTOSTAL (277.97 KB)
15.1. Narzedzia reczne MOSTOSTAL (383.73 KB)
15.2. Narzedzia mechaniczne MOSTOSTAL (345.78 KB)
15.3. Elektronarzedzia MOSTOSTAL (325.01 KB)
15.4. Pilarki lancuchowe MOSTOSTAL (396.50 KB)
15.5. Osadzaki MOSTOSTAL (402.36 KB)
15.6. Przeglady i naprawy MOSTOSTAL (377.65 KB)
15.7. Zawiesia budowlane MOSTOSTAL (458.90 KB)
16.0. Prace tymczasowe i rozbiorkowe MOSTOSTAL (264.50 KB)
16.1. Prace rozbiorkowe i demontaze MOSTOSTAL (426.58 KB)
16.2. Prace tymczasowe MOSTOSTAL (488.93 KB)
17.0. Sytuacje awaryjne i niebezpieczne MOSTOSTAL (275.24 KB)
17.3. System pierwszej pomocy MOSTOSTAL (408.54 KB)
17.4. Awarie i katastrofy MOSTOSTAL (312.76 KB)
17.6. Pierwsza Pomoc – Apteczka MOSTOSTAL (442.24 KB)
17.7. Punkt pierwszej pomocy MOSTOSTAL (285.12 KB)
18.1. Zbiorowe – bariery ochronne (balustrady) MOSTOSTAL (473.80 KB)
18.2. Zbiorowe – siatki bezpieczenstwa MOSTOSTAL (435.90 KB)
18.3. Zbiorowe – pokrycia otworow MOSTOSTAL (608.89 KB)
18.4. Osobiste – sprzet i ochrony indywidualne MOSTOSTAL (591.47 KB)
18.5. Odziez i obuwie MOSTOSTAL (363.42 KB)
19.0. Podwykonawcy i dostawcy MOSTOSTAL (273.41 KB)
19.1. Wymagania BHP MOSTOSTAL (294.83 KB)
Spis standardow (21.81 KB)