Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Cyfryzacja

Budujemy przyszłość – to motto Mostostalu Warszawa, a przyszłość branży budowlanej w XXI wieku wiążę się z szeroko pojętą cyfryzacją. Dla Generalnego Wykonawcy digitalizacja oznacza sprawniejsze i tańsze zarządzanie procesem budowlanym. Z tego powodu w strukturach Mostostalu Warszawa funkcjonuje Dział Transformacji Cyfrowej, którego zadaniem jest wdrażanie platform cyfrowych i narzędzi BIM* na naszych budowach, ale także wspieranie i zwiększanie kompetencji cyfrowych wśród pracowników naszej firmy.

* BIM (z ang. Building Information Modeling) to technologia oparta na cyfrowych danych stosowanych w budownictwie, we wszystkich fazach cyklu życia inwestycji (planowanie, projektowanie, realizacja i eksploatacja). W technologii BIM głównym źródłem informacji jest model 3D, w którym elementy są wirtualnymi replikami rzeczywistych elementów ze strefą informacji o ich cechach fizycznych i funkcjonalnych (właściwości elementów).

Dane złotem XXI wieku

Dostęp do informacji cyfrowej ma ogromny wpływ na efektywność pracy pracowników, jak i całego procesu budowlanego. Platformy cyfrowe pozwalają na błyskawiczną komunikację i wymianę danych pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, zarówno na poziomie globalnym: Inwestor – Projektant – Generalny Wykonawca, jak i lokalnym: Architekt – Konstruktor – Projektanci branż.

Sam proces projektowania odbywa się inaczej niż dotychczas. Każda z branż tworzy modele BIM (3D + informacja), które służą do koordynacji międzybranżowej w celu uniknięcia kolizji i niespójności już na wczesnym etapie projektowym.

Modele cyfrowe wykorzystywane są już na etapie oferty. W Działach Ofertowania powstają modele BIM, z których następnie pracownicy Mostostalu wyciągają informacje, takie jak: objętości stropów, powierzchnie ścian czy liczby okien lub drzwi. Poza modelami samego obiektu kubaturowego tworzymy modele terenu, które usprawniają obliczanie masywów ziemnych. Za pomocą cyfrowej reprezentacji projektu możemy wykonać różnego rodzaju analizy oraz zaplanować plac budowy.

Na ostatnim etapie ofertowania modele służą nam do przygotowania wizualizacji inwestycji i wirtualnych spacerów.

W trakcie Realizacji nasze Budowy korzystają z platform do zarządzania dokumentacji – gdzie każdy ma dostęp do najnowszej dokumentacji, oraz platform wspomagających rejestrację usterek i odbiory. Nie tylko Kadra Budowy korzysta z tych rozwiązań, ale również nasi podwykonawcy. Dzięki temu jeszcze lepiej kontrolujemy jakość naszych prac budowlanych.

Efektywność działania cyfrowych technologii zauważają też Inwestorzy, którzy w kontraktach coraz częściej wprowadzają zapisy dotyczące korzystania z BIM.

Promujemy cyfrowe rozwiązania

Mostostal Warszawa angażuje się w działania sprzyjające rozwojowi innowacji w Polsce. Spółka jest jednym z inicjatorów powstania polskiego oddziału buildingSMART. Jest to niezależna, międzynarodowa organizacja non-profit wyznaczająca kierunki postępu cyfryzacji w budownictwie poprzez rozwój otwartych, międzynarodowych standardów wymiany informacji. Jej celem jest zbudowanie podstaw funkcjonowania organizacji zrzeszającej podmioty rynku budowlanego, integrującej działania związane z technologią BIM na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Wiedzą i doświadczeniem z zakresu cyfryzacji dzielimy się nie tylko wewnątrz Spółki. Nasi specjaliści regularnie prowadzą szkolenia z BIM dla pracowników, aby uświadomić ich o korzyściach płynących z użytkowania tej technologii. Jesteśmy również obecni na konferencjach branżowych i prelekcjach dla przyszłych inżynierów, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i spostrzeżeniami na temat procesu wdrażania nowych technologii w środowisku budowy oraz prezentujemy postępy, jakie udało się osiągnąć dzięki BIM.