Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wysoka jakość realizacji

Mostostal Warszawa jest pierwszą firmą budowlaną w kraju, która już w 1996 roku uzyskała Certyfikat Zapewnienia Jakości, obejmując swym systemem całą ówczesną Grupę Kapitałową (7 spółek zależnych). Spółka posługuje się Certyfikatem Systemu Zarządzania Środowiskowego, na zgodność z wymaganiami DIN EN ISO 14001 (uzyskany po raz pierwszy w styczniu 2000 roku), a także Certyfikatem Systemu Zapewnienia Jakości wg wymagań standaryzacyjnych NATO, zawartych w AQAP 110 (uzyskany po raz pierwszy w kwietniu 2001 roku).

W 2019 roku Mostostal Warszawa uzyskał Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego: (1) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia nr SBPKK005619T wydane w dniu 22.03.2019 do klauzuli TAJNE ważne  do 22.03.2026; (2) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia nr SBPNK005819S wydane w dniu 22.03.2019 do klauzuli NATO SECRET ważne  do 22.03.2026; (3) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia nr SBUKK005719T wydane w dniu 22.03.2019 do klauzuli SECRET UE/EU SECRET ważne  do 22.03.2026. Dzięki tym świadectwom Mostostal Warszawa może bez ograniczeń, samodzielnie brać udział w przetargach związanych z dostępem do informacji niejawnych oraz realizować kontrakty o klauzuli TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET ogłaszanych przez instytucje państwowe Rzeczpospolitej Polskiej, jednostki organizacyjne Traktatu Północnoatlantyckiego, jednostki organizacyjne Unii Europejskiej oraz instytucje państwowe państw NATO lub UE (dotyczy przetargów i realizacji kontraktów realizowanych na rzecz NATO i UE).

Obecnie Spółka posiada Zintegrowany System Zarządzania uwzględniający wymagania: Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018, certyfikowanego przez TÜV NORD, a także System Zapewnienia Jakości wg AQAP 2110:2016, certyfikowany przez Centrum Certyfikacji Jakości.

Polityka Grupy Mostostal Warszawa SA


Polityka Grupy grudzień 2020 (1.75 MB)

Certyfikaty


Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (WCNJiK) (103.72 KB)
Certyfikat AQAP Mostostal Warszawa S.A. (1.56 MB)
Certyfikat ISO 9001 Mostostal Warszawa S.A. (1.60 MB)
Certyfikat ISO 14001 Mostostal Warszawa S.A. (1.52 MB)
Certyfikat ISO 45001 Mostostal Warszawa S.A. (1.58 MB)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego NATO SECRET (363.93 KB)
Świadectow bezpieczeństwa przemysłowego (360.33 KB)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego UE SECRET (361.08 KB)