Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Zarząd dróg wojewódzkich w Krakowie
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z warunkami zawartej umowy tzn. z należytą starannością zarówno pod względem jakościowym jak i terminowym oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Samorząd Województwa Pomorskiego
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Prace były prowadzone zgodnie z warunkami zawartej umowy, zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo zakończone.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
GV Elk Sp. z o.o.
Prace zostały wykonane w terminie umownym oraz z zachowaniem należytej staranności. Zamawiający rekomenduje firmę Mostostal Warszawa SA jako solidnego, doświadczonego i odpowiedzialnego Wykonawcę.
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.
Prace budowlane oraz instalacyjne zostały wykonane zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Centralny Ośrodek Sportu Zakopane
Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z umową, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego poleca firmę Mostostal Warszawa SA jako profesjonalnego, sprawdzonego Wykonawcę prac w budynku pasywnym.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z umową, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.