Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A, jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Fundacja Oświatowa "Jarosty" Jarosty
Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Gmina Ujazd
Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Przedmiot umowy został zrealizowany terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
12 Terenowy Oddział Lotniskowy
Prace wykonano terminowo z należytą starannością i bez zastrzeżeń. Zostały spełnione wymagania określone w dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Wykazano dużą wiedzę fachową i zaangażowanie. Współpraca przebiegała bezkonfliktowo. Prace wykonano w terminie umownym.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i wykonawczej inżynieryjno — technicznej, co pozwala nam rekomendować firmy Mostostal Warszawa S.A. i Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr.2 „Wrobis" S.A. jako doświadczonych i kompetentnych Wykonawców.
Zarząd Transportu Miejskiego
Wszystkie roboty objęte inwestycją zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów Tychy
Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Gmina Miasto Koszalin Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Firma wykazała się dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowaniem załogi zatrudnionej przy realizacji zadania. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Roboty zostały ocenione przez komisję odbioru na ocenę wzorową.
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Politechnika Warszawska
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.