Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i wykonawczej inżynieryjno - technicznej, co pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Gmina Miasta Gdańsk
Firma MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., zlecony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zakres prac wykonała w terminie umownym, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i warunkami umowy, przy zachowaniu należytej, jakości, staranności prowadząc prace w sposób profesjonalny i z należytą organizacją robót.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i wykonawczej inżynieryjno — technicznej, co pozwala nam rekomendować konsorcjum firm jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Przedmiot umowy został zrealizowany terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
Miasto Kutno
Prace wykonane zostały zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Zamówienie zostało zrealizowane profesjonalnie oraz zgodnie z warunkami zawartej umowy. Konsorcjum Firm Mostostal Warszawa S. A. oraz Acciona Infraestructuras SA dało się poznać jako dobrze zorganizowane, elastyczne w działaniu, wykonujące swoje obowiązki z zachowaniem wymogów technicznych, jakościowych i zasad BHP.
GDDKiA
Ukończenie robót w nastąpiło terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Ronson Development Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-techniczne. i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jak doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Szpital Morski im PCK Sp. z o.o.
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Aktualnie po myśli zapisów zawartej umowy firma Mostostal W- wa S.A. realizuje serwis, przeglądy techniczne, urządzeń i budynku.
Ronson Development
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.