Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o
Prace objęte kontraktem zostały wykonane terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone. Do realizacji Kontraktu konsorcjum zatrudniło projektantów oraz kadrę inżynieryjno-techniczną o odpowiednich kwalifikacjach i stosownym doświadczeniu w przygotowaniu i realizacji tego typu zadań inwestycyjnych.
SPSK nr 4 w Lublinie
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wszystkie prace zrealizowano w terminie.
SPSK nr 4 w Lublinie
Wszystkie prace zrealizowano w terminie. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A oraz Acciona Infraestructuras S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Megatem EC Lublin Sp. z o.o.
Przeprowadzony ruch próbny 72-godzinny oraz wyniki ruchowe w zakresie prowadzonej eksploatacji wskazują, ze turbozespół odpowiada założeniom i wymaganiom stawianym przez Megatem F.C-Lublin a roboty wykonane zasłały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i wykonawczej inżynieryjno — technicznej, co pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i wykonawczej inżynieryjno — technicznej, co pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach, potwierdza, iż wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacja techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i odebrane protokołem odbioru końcowego, co potwierdza ich prawidłowe ukończenie.
GDDKiA Oddział w Katowicach
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, należycie i terminowo.