Ogólne

Baza Sprzętowo-Transportowa Mostostalu Warszawa w Urzucie

Termin realizacji: do 31.05.2022

W miejscowości Urzut pod Warszawą powstaje nowa Baza Sprzętowo-Transportowa Mostostalu Warszawa. Zastąpi ona obecnie użytkowany obiekt przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie, który wynajmujemy.

Nowa baza będzie dwupoziomowym budynkiem o całkowitej powierzchni niemal 3000 m2. Zostanie podzielona na część socjalno-biurową związaną z obsługą hali i laboratorium centralnego oraz halę magazynową z częścią remontową. Część socjalno-biurowa przeznaczona będzie dla pracowników obsługi i laboratorium. W hali magazynowej przewidziano część remontową, umożliwiająca wykonanie drobnych napraw wyposażenia bazy sprzętowej. Oprócz tego powstaną: zbiornik akumulacyjno-odparowywalny, instalacja kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, instalacja kanalizacji deszczowej z drenażem, instalacją gazowa, miejsca postojowe, plac postojowo-rozładunkowy, miejsce gromadzenia odpadów, układ komunikacyjny i oświetlenie terenu.

Wybrane realizacje