Ogólne

Budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wartość kontraktu: 138,93 mln PLN brutto
Termin realizacji: do 30 miesięcy

25 maja Mostostal Warszawa podpisał umowę z Uniwersytetem Warszawskim na wykonanie prac budowlano-montażowych dla budowy gmachu Wydziału Psychologii na Ochocie. Wartość umowy wynosi 138,9 mln zł brutto.

Nowy budynek, z którego korzystać będą studenci i pracownicy Wydziału Psychologii powstanie w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura. Składać się będzie z 8 kondygnacji; 6 naziemnych i 2 podziemnych. Jego powierzchnia całkowita wyniesie 26,6 tys. m2. Wewnątrz zaprojektowano łącznie 30 sal dydaktycznych, pomieszczenia do pracy cichej oraz aulę, w której będą mogły odbywać się wykłady i spotkania z udziałem blisko 400 osób. W gmachu znajdować się będą także laboratoria dostosowane do prowadzenia badań indywidualnych i grupowych w dziedzinie nauk psychologicznych.

Obiekt będzie również przyjazny środowisku. W trakcie prac zostaną zastosowane m.in. systemy odzyskiwania energii i energooszczędne instalacje. Budynek będzie również wyposażony w odnawialne źródła energii. Dzięki temu obiekt ma spełniać wymagania niezbędne do uzyskania prestiżowego certyfikatu BREEAM.

Szczegóły kontraktu

- Wartość umowy: 138,93 mln PLN brutto
- Termin realizacji: do 30 miesięcy licząc od daty przekazania Terenu budowy
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 120 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji
- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5 % wartości brutto wynagrodzenia wniesione w formie gwarancji bankowej.

Wybrane realizacje