Ogólne

Budynki mieszkalne w Krakowie

Wartość kontraktu: 134,80 mln PLN netto
Termin realizacji: 31.01.2024

3 lutego 2022 roku Mostostal Warszawa podpisał ze Spravią (d. Budimeksem Nieruchomości) dwie umowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie. Łączna wartość obu kontraktów wynosi 134,80 mln PLN netto.

W ramach zadań wybudowane zostaną etapy II i III osiedla Nowa Myśliwska. Etap II będzie składał się z dwóch segmentów naziemnych, posadowionych na wspólnym garażu podziemnym. W sześciokondygnacyjnym budynku znajdą się 329 mieszkania przeznaczone na wynajem, oraz pomieszczenia biura obsługi budynku, wózkowni i śmietniki wbudowane. Budynek będzie posiadał również kondygnację podziemną przeznaczoną w całości na garaż dla 349 miejsc postojowych samochodów, miejsca przechowywania rowerów, komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Etap III będzie zawierał jeden segment, posadowionych na wspólnym garażu podziemnym. W sześciokondygnacyjnym budynku znajdą się 174 mieszkania przeznaczone na sprzedaż, oraz pomieszczenia wózkowni i śmietniki wbudowane. Budynek będzie posiadał również kondygnację podziemną przeznaczoną w całości na garaż dla 172 miejsc postojowych samochodów, miejsca przechowywania rowerów, komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.

Umowy ze Spravią (d. Budimeksem Nieruchomości) zakładają również budowę infrastruktury towarzyszącej: wewnętrzne instalacje, w tym odcinkami poza budynkami, wewnętrzny układ komunikacyjny, plac zabaw, miejsce rekreacji i elementy małej architektury.

Główne postanowienia kontraktów:

  • Łączna wartość obu umów: 134,80 mln PLN netto.
  • Termin realizacji: do 31.01.2024
Wybrane realizacje