Ogólne

Przestrzeń magazynowo-biurowa PKP Intercity we Wrocławiu

Powierzchnia całkowita: 1393,26 m2
Wartość kontraktu: 10,7 mln zł netto
Termin realizacji: 2025

Kontrakt na realizację budynku magazynowo-biurowego została zawarta 20 grudnia 2023 r. 

Zakres prac kontraktowych obejmuje:

  • budowę budynku magazynowo - biurowego, bez podpiwniczenia, dwukondygnacyjnego o wysokości do 9 m; powierzchni 1393,26 m.kw.,
  •  rozbiórkę i budowę wiaty magazynowej o powierzchni 169,64 m.kw.,
  • montaż trzech kontenerów magazynowo-technicznych (do składowania materiałów takich jak: oleje, farby, gazy techniczne),
  • uzbrojenie terenu,
  • budowę przyłączy oraz budowę i przebudowę sieci zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej deszczowej, kanalizacyjnej sanitarnej ogólnospławnej oraz zewnętrznej instalacji c.o., a także budowę sieci elektroenergetycznych zasilających budynki i urządzenia oraz oświetlenie terenu,
  • utwardzenie terenu,
  • rozbiórkę istniejących budynków wraz z demontażem urządzeń.
     

Termin realizacji wynosi 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wybrane realizacje