Osiedle Portowo w Poznaniu

Wartość kontraktu: 48,85 mln euro netto
Termin realizacji: 30.09.2026

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A.  zawarł z Vastint Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie Umowę w sprawie realizacji budowy budynków mieszkalnych Portowo Poznań o łącznej wartości 48.852.307,00 euro (210.812.260,40 PLN wg. kurs NBP publikowanego w dniu 27.03.2024, 1 euro = 4,3153 PLN) netto.

Umowa na wykonanie zamówienia pn. Budowa budynków mieszkalnych Portowo Poznań:

  • Wartość Umowy: 48,85 mln EUR netto,
  • Termin realizacji: do 30.09.2026 r.,
  • Termin płatności: 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,
  • Okres gwarancji: 63 miesiące od ukończenia budowy,
  • Zabezpieczenie należytego wykonania: 4 mln EUR na okres realizacji, 2 mln EUR na okres gwarancji (63 miesiące) brutto wniesione w formie gwarancji bankowej.

Mostostal Warszawa zrealizuje I etap budowy, który zakłada wykonanie 11 budynków mieszkalnych o zróżnicowanej liczby kondygnacji z 378 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem długoterminowy. Ta część inwestycji powstanie w Poznaniu przy Rondzie Starołęka, wzdłuż ulicy Hetmańskiej aż do Warty.

Wizualizacja. Vastint Poland. 

Wybrane realizacje