Ogólne

Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wartość kontraktu: 84,99 mln PLN brutto
Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty podpisania umowy

25 sierpnia 2022 r. Mostostal Warszawa zawarł z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie kontrakt na modernizację tarasów oraz odbudowę skrzydła północnego. 

W ramach zadania zmodernizowane zostaną wszystkie zamkowe tarasy (południowy, wschodni i północny) oraz skarpa północna i zlokalizowane pod nią tunele. Odbudowane ma być także skrzydło północne, w którym w 2017 r. doszło do katastrofy budowlanej (w wytworzoną w gruncie pustkę osunął się filar jednej z sal, od tamtej pory skrzydło nie jest użytkowane). 

Zamek Książąt Pomorskich 

Zamek Książąt Pomorskich to jeden z najważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. W przeszłości był główną siedzibą Gryfitów – dynastii książęcej panującej w Księstwie Pomorskim od XII w. do 1637 r. Następnie przez wieki pozostał siedzibą urzędów i instytucji odpowiedzialnych za zarząd nad Pomorzem – najpierw szwedzkich, później pruskich i niemieckich, a po roku 1945 - polskich. Obecnie Zamek jest instytucją kultury pod nazwą Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz siedzibą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zarządu Województwa, a także Opery na Zamku.

Instytucja kultury Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie propaguje dziedzictwo Gryfitów i organizuje wydarzenia kulturalne o różnej tematyce. Prowadzi własne galerie wystawowe, Kino Zamek, Teatr Piwnica przy Krypcie oraz Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Organizuje m.in. wystawy, koncerty, widowiska historyczne, spotkania i zajęcia edukacyjne, warsztaty, wykłady i konferencje naukowe, realizuje transgraniczne wydarzenia kulturalne, promuje kulturę i sztukę Pomorza Zachodniego w innych krajach, a także wydaje publikacje dotyczące historii zabytku i regionu. 

Szczegóły zawartej umowy

Wartość umowy: 84,99 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.
Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Okres gwarancji: 5 lat.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wybrane realizacje