Ogólne

Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Rembielińskiego w Łodzi

Wartość kontraktu: 65,30 mln PLN netto
Termin realizacji: do 18 sierpnia 2023 r.

23 grudnia 2021 r. Mostostal Warszawa podpisał z Vantage Development umowę na realizację zespołu budynków mieszkalnych przy ul. R. Rembielińskiego w Łodzi.

Zadanie obejmuje budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych ze wspólnym garażem podziemnym i lokalami usługowymi z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną. Zakres prac zleconych Mostostalowi Warszawa obejmuje również zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, w tym w zbiornik retencyjny wód opadowych, małą architekturę i zieleń, budowle towarzyszące, a także układ komunikacyjny. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. R. Rembielińskiego w Łodzi.

Szczegóły kontraktu:

- Wartość umowy: 65,30 mln PLN netto.
- Termin realizacji: do 18 sierpnia 2023 r.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- Maksymalny okres gwarancji jakości na konstrukcję budynku wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wybrane realizacje