Energetyczne

Budowa Bloków Energetycznych w Elektrowni Opole

Wartość kontraktu: 11,6 mld zł brutto

19 października 2015 r. – zgodnie z harmonogramem – rozpoczął się etap wciągania rusztu zewnętrznego kotła nr 5. Z uwagi na wymiary i masę elementu wynoszącą 816 ton, zadanie wymaga wielostronnej koordynacji i zaangażowania firm podwykonawczych biorących udział w całym procesie. Proces wciągania rusztu podzielono na etapy.

– Etap pierwszy polega na montażu modułów konstrukcji dla podestów komunikacyjnych w obrębie kotła, co pozwoli rozpocząć wciąganie rusztu zewnętrznego – informuje Daniel Kopczyński, koordynator branży kotłowej z biura przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Kolejny etap będzie polegał na złożeniu elementów rusztu w jedną całość oraz uzbrojenie go w uchwyty tymczasowe niezbędne do wciągnięcia. Równolegle będą realizowane prace związane z instalacją czterech siłowników hydraulicznych, każdy o udźwigu 300 ton, oraz stacji pomp do ich zasilania, które podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – wyjaśnia Kopczyński.

Podczas wciągania rusztu  wykonywane będą zaplanowane wcześniej prace, polegające na dołączeniu do rusztu konstrukcji dla kanałów powietrza oraz odcinka głównego kanału spalin wraz z zewnętrznymi rurami wieszakowymi i komorami. Przyjęta technologia pozwoli na wciąganie konstrukcji rusztu z prędkością do 8 metrów w ciągu godziny.

Ostatni etap będzie polegał na przymocowaniu konstrukcji rusztu zewnętrznego do głównej konstrukcji kotła oraz na zwolnieniu i demontażu siłowników oraz instalacji hydraulicznej – dodaje Daniel Kopczyński.

W całej operacji wciągania rusztu zewnętrznego zaangażowane będą trzy dźwigi, w tym jeden zainstalowany na poziomie 120 metrów na konstrukcji głównej kotła.

Wciągnięcie rusztu zewnętrznego kotła pozwoli rozpocząć kolejne zaplanowane prace związane z montażem pakietu części ciśnieniowej kotła, tj. bandaży i ekranów części konwekcyjnej kotła oraz rozpoczęciem montażu rusztu wewnętrznego, na którym zawieszone zostaną przegrzewacze pary oraz podgrzewacz wody.

08-14.05.2017 - Tydzień Bezpieczeństwa

Czwarta edycja Tygodnia Bezpieczeństwa upłynęła nam pod hasłem: „Bezpieczeństwo – podaj dalej!”. W tym czasie, między 8-14 maja, na budowach Mostostal Warszawa w całej Polsce, odbyło się wiele wydarzeń promujących zasady bezpieczeństwa pracy – Chociaż Tydzień Bezpieczeństwa organizujemy raz do roku, ludzkie życie i bezpieczeństwo stanowią dla nas wartość nadrzędną na co dzień. Tą akcją przypominamy całej branży o tym, co najważniejsze – zauważa Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Co roku w Tydzień Bezpieczeństwa angażują się wszystkie budowy Mostostal Warszawa, jak i członków Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W tym szczególnym czasie pracownicy firmy w całej Polsce biorą udział w szeregu aktywności, które po pierwsze mają przypominać o znaczeniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, promują bezpieczne i odpowiedzialne zachowania, jak i stwarzają świetne warunki do tego, żeby zrobić przegląd wiedzy i zaktualizować ją o najświeższe informacje dotyczące polityki bhp.

Jako członek Porozumienia Mostostal Warszawa utrzymuje na swoich placach budów podwyższone standardy bezpieczeństwa. Spółka, działając od lat na rzecz idei bezpieczeństwa, zdołała udoskonalić system zarządzania bhp. Wysokie wymogi w tym zakresie, wpłynęły również pozytywnie na podwykonawców, z którymi Mostostal Warszawa współpracuje przy realizacji kontraktów budowlanych. Konsekwentne działania w promowanie kultury bezpieczeństwa pracy przynoszą mierzalne korzyści i pozwalają także skutecznie jednoczyć środowisko budowlane. Otwartość i solidarność branży w służbie celu „zero wypadków na budowie” widać najlepiej podczas Tygodnia. 

– Chociaż Tydzień Bezpieczeństwa organizujemy raz do roku, ludzkie życie i bezpieczeństwo stanowią dla nas wartość nadrzędną na co dzień. Tą akcją przypominamy całej branży o tym, co najważniejsze. Nie ma w Polsce większej ani bardziej zorganizowanej inicjatywy, która z taką siłą oddziaływałaby na sektor budowlany. Mostostal Warszawa razem z pozostałymi firmami tworzącymi Porozumienie postawił sobie ambitny cel: wyeliminować wypadki na budowach - szczególnie te śmiertelne. Po drodze do jego realizacji, dokonują się jednak zmiany, które zmieniają branżę w pozytywny sposób –skomentował Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa załogi na budowach uczestniczyły w spotkaniach z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, przeglądach narzędzi, przechodzili szkolenia, np. z bezpiecznego transportu ładunków, ochrony przeciwpożarowej czy zabezpieczania krawędzi. Nie zabrakło również szkoleń czy warsztatów stanowiskowych czy widowiskowych pokazów, np. na budowie bloków energetycznych w Opolu w przygotowania na Tydzień Bezpieczeństwa włączyło się całe konsorcjum. Pracownicy w Opolu mieli okazję zobaczyć reżyserowany wypadek samochodowy i ratunek poszkodowanego z płonącego auta. Mając na uwadze zdrowie i życie pracowników Mostostal Warszawa prowadzi aktywną politykę prozdrowotną. Tydzień Bezpieczeństwa to był dobry czas, żeby przeszkolić ludzi w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Takie szkolenia odbywały się w biurach i na budowach. Dodatkowo w siedzibie głównej został zorganizowany Dzień Zdrowia. Tego dnia zainteresowani mogli skorzystać z porad dietetyka czy też dowiedzieć się jak utrzymać ergonomiczne stanowisko pracy i jak efektywniej wykorzystać czas wolny od pracy np. z pomocą oferowanych przez firmę kart sportowych.

Oprócz tego zarząd spółki wizytował budowy Mostostal Warszawa w całej Polsce. Obchody kierownictwa po budowach wpisują się w szczególny sposób w tegoroczne hasło akcji: „Bezpieczeństwo – podaj dalej!”. W końcu to w tej edycji po raz pierwszy tematyka Tygodnia skupiała się na tym, jak o bezpieczeństwie myślą nie podwładni, ale ich przełożeni – osoby decyzyjne, zatrudnione na zarządczych stanowiskach. W trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa w Warszawie odbyły się także dwie wycieczki, w których udział wzięli studenci SGGW oraz uczniowie jednego z warszawskich liceów. Z kolei dzieci pracowników mogły przesyłać rysunki do konkursu plastycznego „Moi rodzice bezpiecznie pracują”.

fot. Marcin Szulc Mostostal Warszawa

30.11.2016 - Mostostal Warszawa na Konferencji Technicznej w Kazimierzu Dolnym

Już po raz czwarty eksperci ds. energetyki spotkali się w Kazimierzu Dolnym na konferencji technicznej, która odbyła się w dniach 23-25 listopada br. Tematem głównym spotkania była realizacja bloków na parametry nadkrytyczne – takie bloki właśnie powstają z udziałem Mostostal Warszawa w El. Opole. W gronie prelegentów wystąpił Paweł Żbikowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Mostostal Warszawa oraz Dyrektor Projektu Opole.

Konferencja w Kazimierzu Dolnym rok w rok przyciąga środowisko specjalistów z dziedziny energetyki. Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjalistów ds. inwestycji, strategii i rozwoju, a także wdrażania nowych technologii, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji i uczelni technicznych. Partnerami spotkania byli: Urząd Dozoru Technicznego, EPK, Enea oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems oraz Centrum Energetyki AGH (partner merytoryczny).  Debatę moderował dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. Wydział Technologii i Paliw,AGH, Akademii Górniczo-Hutniczej.

Z ramienia Mostostal Warszawa w konferencji wziął udział Paweł Żbikowski, Dyrektor Departamentu Energetyki pełniący jednocześnie funkcję dyrektora zarządzającego Projektem Opole. W swoim wystąpieniu opowiedział o doświadczeniach firmy w realizacji największej obecnie inwestycji w Europie – budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.  Głos w dyskusji zabrali m.in. Krzysztof Figat, prezes zarządu, ENEA Wytwarzanie SA, prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik, kierownik Zakładu Elektrowni, Politechnika Łódzka, dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska, Łukasz Grela, prezes zarządu – dyrektor naczelny, Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A., Adam Kampa, wiceprezes zarządu, TAURON Wytwarzanie SA, dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. nadzw. AGH, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wiesław Mariusz Różacki, dyrektor wykonawczy, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Andrzej Ziółkowski, prezes, Urząd Dozoru Technicznego.

 

W trakcie spotkania nacisk położono na wiedzę praktyczną z zakresu m.in. wymagań i założeń technicznych bloków na parametry nadkrytyczne, nowoczesnych technologii i materiałów stosowanych przy ich budowie, czy problemów związanych z jakością wykonania oraz dostawami elementów bloków nadkrytycznych. Ponadto, rozważaniom poddane zostały kwestie dotyczące odbudowy mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, doświadczeń inwestycyjnych (zarówno z budowy jak i prowadzenia projektów), a także ograniczenie ryzyk wynikających z eksploatacji urządzeń technicznych. Po dwudniowej debacie, organizator (wydawnictwo Nowa Energia) zaprosił uczestników konferencji na wycieczkę do Elektrowni Kozienice (Świerże Górne).

Wydarzenia takie jak konferencja techniczna w Kazimierzu stanowią niepowtarzalną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w specjalistycznym gronie. Udział Mostostalu Warszawa w tym wydarzeniu nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę fakt, że jako generalny wykonawca największego kontraktu energetycznego w kraju, spółka dysponuje unikalną znajomością zagadnień, które zostały omówione w trakcie konferencji.   

– Projekt skomplikowany jest zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technologicznym. Plac budowy zajmuje 4,5 ha. Zaplecze liczy 1000 kontenerów. Codziennie pracuje tam ponad 5 000 ludzi. W zakresie prac Mostostalu Warszawa znajduje się m.in. dostawa i montaż ponad 50 tyś. ton konstrukcji stalowych, które produkowane były w kilkunastu wytwórniach. W każdej musiał zostać zapewniony nadzór inspektorów jakości. Kończymy w tej chwili większość prac żelbetowych. Za nami wielkie betonowania fundamentów kotłów, pylonów czy zbiorników popiołu. Obecnie skupiamy się na realizacji robót montażowych. Jesteśmy w trakcie montaży technologicznych, np. układów oleju czy sprężonego powietrza. Jednocześnie przygotowujemy się do zaplanowanej na początek przyszłego roku próby ciśnieniowej kotła bloku nr 5– skomentował Paweł Żbikowski.

Budowę bloków energetycznych w Opolu realizuje konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal i Rafako przy współudziale GE Power. Wartość kontraktu opiewa na 11,5 mld złotych. Prace są realizowane według planu. Pierwszy blok zostanie uruchomiony w lipcu 2018 roku, a drugi w lutym 2019 roku. Zgodnie z danymi na koniec października br. stopień zaawansowania robót po stronie Mostostal Warszawa wyniósł 62%.

 

Parametry nadkrytyczne bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole:

Moc bloku brutto: 900 MW 
Węgiel kamienny: 20-25 MJ/kg 
Sprawność bloku netto: 46% 
Temperatura i ciśnienie pary św.: [gt]600 ˚C/[gt]25 Mpa 
Temperatura pary wtórnej: [gt]600 ˚C 
Sprawność kotła: ~95% 
Temperatura wody zasilającej: ~300 ˚C

02.11.2016 - Eksperci Mostostal Warszawa o postępach inwestycji w Opolu podczas konferencji IGEiOŚ

W dniach 27-28 października w Elektrowni Opole odbyła się konferencja z udziałem specjalistycznego grona ekspertów. Rozmowy dotyczyły postępu budowy dwóch bloków 900 MW. Na zaproszenie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ) Mostostal Warszawa włączył się w organizację tego wydarzenia. W spotkaniu wziął udział Prezes Andrzej Goławski oraz Dyrektor Projektu Opole Paweł Żbikowski.

 

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole to największy projekt infrastrukturalny realizowany w Polsce od ponad 20 lat. Powstające dwie nowe siłownie węglowe o łącznej mocy brutto 1800 MWe zastąpią jednostki wycofywane z użytku. Będą produkować do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych.Prace toczą się dniem i nocą. Teren inwestycji zajmuje 4,5 ha, a załoga liczy już ponad 4 000 osób. Wartość samego kontraktu wynosi 11,6 mld zł. Budowa na taką skalę słusznie budzi zainteresowanie.

 

Na konferencji pt. „Postęp inwestycji w Elektrowni Opole – budowa dwóch bloków 900 MW i nowa rola General Electric” zebrało się grono przedstawicieli firm zaangażowanych w projekt oraz specjaliści z branży. Mostostal Warszawa był partnerem tego wydarzenia obok PGE GiEK SA, Polimex-Mostostal SA i General Electric.

 

Nowe bloki w Opolu przyczynią się do zwiększenia sprawności netto w produkcji energii elektrycznej oraz do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo, trafiają w cele polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej oraz spełniają wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska.Mostostal Warszawa z wielkim zaangażowaniem podchodzi do tego projektu. Obecnie to jedna z kluczowych inwestycji w portfolio firmy. To dla nas duże wyzwanie, ale też unikalne doświadczenie - na rynku nie ma drugiej takiej Spółki wraz z podmiotami Grupy Kapitałowej, która byłaby w stanie samodzielnie zrealizować tak szeroki i skomplikowany zakres prac, jak my w ramach budowy bloków energetycznych w Opolu. Po zakończeniu tej inwestycji Mostostal Warszawa będzie posiadać unikalne doświadczenie, pozwalające z powodzeniem walczyć m.in. o kontrakty zagraniczne –podkreślił obecny na konferencji Prezes Goławski.

 

Tematyka konferencji dotyczyła zaawansowania i postępu prac. Przeanalizowano organizację budowy, zrealizowane obszary i przebieg robót budowlano-montażowych. Poruszona została także rola Elektrowni dla regionu, jak i znaczenie samego projektu w Opolu. W trakcie konferencji głos zabrał Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole. W swojej prezentacji omówił realizację robót budowlano-montażowych, kładąc szczególny nacisk na montaż kotłów.

 

Montaż części ciśnieniowych kotła, obejmuje wykonanie ponad 90 tyś spoin na jeden blok. To jest wyzwanie samo w sobie, zaplanowane na 13 miesięcy i jest realizowane bez najmniejszych opóźnień. Należy zaznaczyć, że średni czas montażu dla bloków klasy 900 MWe wynosi 15 miesięcy. Do tego dochodzi koordynacja montażu części ciśnieniowej, konstrukcji stalowych, robót elektrycznych oraz rozruchu wykonywanych na jednym obiekcie przez trzech partnerów konsorcjum. Już teraz przygotowujemy się do zaplanowanej na początek przyszłego roku próby ciśnieniowej kotła bloku nr 5 – podsumował Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole z Mostostal Warszawa.

 

W gronie prelegentów znaleźli się również przedstawiciele inwestora – PGE GiEK SA oraz partnerów konsorcjum realizującego kontrakt w opolskiej elektrowni: Polimex-Mostostal SA i General Electric.Na konferencji byli obecni m.in. Beata Stelmach (Prezes Zarządu GE Power), Marian Bosowski (Z-ca Dyrektora Generalnego IGEiOŚ), Marek Włóka (Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A.) i Mirosław Skowron – Prezes Zarządu – Polimex Energetyka. Zgromadzenie specjalistycznego grona sprzyjało wymianie spostrzeżeń i doświadczeń w ramach współpracy wewnątrz konsorcjum, jak i zacieśnianiu relacji z inwestorem.Spotkanie było także dobrą okazją do tego, by podyskutować na temat kierunków rozwoju polskiej polityki energetycznej. Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli przekonać się na własne oczy o skali inwestycji i zobaczyć postęp prac z tarasu widokowego.

 

Budowę bloków energetycznych w Opolu realizuje konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal i Rafako przy współudziale GE Power. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 ma zostać przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Obecnie zaawansowanie robót przekroczyło już 60%.

21.06.2016 - Montaż rusztu wewnętrznego

Powodzeniem zakończył się kolejny kluczowy etap na budowie bloków energetycznych nr 5 i 6 w Opolu. W ramach robót ciśnieniowych kotła nr 5 ruszt wewnętrzny (ITG) został wciągnięty na wysokość 120 m. Łączny tonaż konstrukcji posadowionej na kotle wynosi ok. 3,2 tysięcy ton!

Ruszt połączony z kotłem

Montaż rusztu wewnętrznego kotła K-5 wchodzi w zakres robót części ciśnieniowej. Cała operacja ruszyła pod koniec stycznia tego roku i trwała 4 miesiące. Blisko 200 osób było zaangażowanych w przeprowadzane prace. Wraz z rusztem na wysokość 120 metrów zostały wciągnięte wieszaki, strop kotła, wężownice przegrzewaczy pary oraz podgrzewacza wody ECO. Łączny ciężar wszystkich elementów wyniósł 3 185 500 kg. Ruszt wewnętrzny został zamontowany z wykorzystaniem 8 wciągników hydraulicznych, z których każdy posiadał udźwig 600 ton. Następnie został połączony z konstrukcją główną kotła. W trakcie przygotowań zostało wykonanych w sumie 7 500 spoin montażowych. Docelowo ma powstać 65 000 takich połączeń dla każdego kotła. Zakończenie prac nad montażem rusztu wewnętrznego przybliża też znacząco termin wykonania próby wodnej.

Bloki o potężnej mocy

Nowe bloki w Elektrowni Opole, o mocy 900 MW każdy, będą opalane węglem kamiennym ze Śląska. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton i będą produkować nawet do 12,5 TWh energii elektrycznej, co w przeliczeniu pozwoli na pokrycie zapotrzebowania energetycznego ponad czterech milionów gospodarstw domowych. Rozruch bloku nr 5 został zaplanowany na lipiec 2018 r. Blok nr 6 ma zostać oddany do użytku w marcu 2019 r. Budowa bloków energetycznych w Opolu postępuje wzorcowo. Na koniec maja zaawansowanie robót przekroczyło 46%, a to oznacza, że już wkrótce przekroczony zostanie półmetek tej największej inwestycji energetycznej w Europie. Wartość umowy wynosi ponad 11,6 mld zł brutto. Za realizację robót jest odpowiedzialne konsorcjum w skład którego oprócz Mostostalu Warszawa wchodzą: Rafako, Polimex-Mostostal oraz Alstom Power będący dostawcą rozwiązań technologicznych.

Fot. Marcin Szulc

05.05.2016 - Tydzień Bezpieczeństwa 2016 w Opolu

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznych obchodów Tygodnia Bezpieczeństwa! 

Fot. Zespół BHP i Marcin Szulc

11.01.2016 - Pierwszy słup miesiąc przed terminem

Pomimo okresu noworocznego i tęgich mrozów nadal utrzymywane jest dobre tempo prac przy budowie nowych bloków Elektrowni Opole. Miesiąc przed terminem Mostostal Warszawa zamontował pierwszy słup głównej konstrukcji nośnej kotła bloku nr 6. Montaż całej konstrukcji potrwa ponad dwa miesiące.    

Słup głównej konstrukcji nośnej kotła bloku nr 6 został zamontowany 4 stycznia 2016 r. o godz. 20.05 – informuje Regina Knosala, kierownik biura Projektu Budowy Bloków 5 i 6 spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna i dodaje: - Główna konstrukcja stalowa kotła będzie miała wymiary 29,5 m na 29,5 m i wysokość 120 m. Całkowity ciężar samej tylko głównej konstrukcji stalowej wyniesie 3 600 ton.

– Na główną konstrukcję stalową składa się ponad 100 elementów montażowych. Montowane w pierwszej kolejności słupy główne będą jednymi z najcięższych elementów – każdy z nich będzie ważył ok. 90 ton – powiedział Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole z ramienia Mostostal Warszawa. Wszystkie elementy konstrukcji głównej montowane są z wykorzystaniem żurawia wieżowego, który ustawiony jest w środku kotła. Żuraw ten ma wysokość 130 m, a jego maksymalny udźwig to 124 ton. 

Kolejnym etapem budowy konstrukcji kotłowni będzie montaż konstrukcji drugorzędowej, który rozpocznie się jeszcze w trakcie montażu konstrukcji głównej. Szacowany ciężar konstrukcji drugorzędowej wynosi około 20 000 ton – informuje Regina Knosala.   

Prace przy budowie Bloków nr 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrowni Opole prowadzone są zgodnie z harmonogramem. We wszystkich obszarach projekt realizowany jest zgodnie z planem. Ogólny stopień zaawansowania realizacji inwestycji oceniany jest na ok. 32%.

Fot. Marcin Szulc

30.10.2015 - Mostostal Warszawa zleca kolejne prace na budowie nowych bloków w El. Opole

27 października 2015 r. został zainicjowany kolejny etap rozbudowy Elektrowni Opole. Mostostal Warszawa podpisał umowę z krapkowicką firmą Multiserwis na dostawę i montaż izolacji termicznej nowych bloków energetycznych.

Powierzchnia izolacji ciepłochronnej kotłów na bloku nr 5 i 6 będzie miała ponad 27 000 m2. Oprócz izolacji samych kotłów firma Multiserwis wykona również dla Alstom Boiler Deutschland prace izolacyjne kanałów rurociągów i wszystkich urządzeń pomocniczych. Prace na tym etapie powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Wartość podpisanego przez Mostostal Warszawa kontraktu opiewa na 13,3 mln złotych.

– Podpisaliśmy właśnie kolejny ważny kontrakt podwykonawczy w Elektrowni Opole. Po wielkim betonowaniu i montażu konstrukcji stalowych na kotłach nadchodzi czas na prace związane z montażem pakietu części ciśnieniowej kotła oraz na wykonanie prac termoizolacyjnych – skomentował Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole z ramienia Mostostal Warszawa. 

W październiku podpisano również inne istotne umowy podwykonawcze o łącznej wartości prawie 158 mln zł: dwa kontrakty z firmą SAEM Energomontaj z Rumunii oraz z konsorcjum firm PAK SERWIS, CKTiS, TERMO-REX na montaż pakietu części ciśnieniowej kotła, kontrakt z firmą Kaefer SA na kompleksową dostawę i montaż systemu lekkiej obudowy ścian i dachów kotłowni bloków nr 5 i 6 oraz kontrakt z Instal Warszawa na wykonanie trzech zbiorników magazynowych popiołu. 

23.10.2015 - Montaż rusztu zewnętrznego kotła nr 5

 

19 października 2015 r. – zgodnie z harmonogramem – rozpoczął się etap wciągania rusztu zewnętrznego kotła nr 5. Z uwagi na wymiary i masę elementu wynoszącą 816 ton, zadanie wymaga wielostronnej koordynacji i zaangażowania firm podwykonawczych biorących udział w całym procesie. Proces wciągania rusztu podzielono na etapy.

– Etap pierwszy polega na montażu modułów konstrukcji dla podestów komunikacyjnych w obrębie kotła, co pozwoli rozpocząć wciąganie rusztu zewnętrznego – informuje Daniel Kopczyński, koordynator branży kotłowej z biura przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Kolejny etap będzie polegał na złożeniu elementów rusztu w jedną całość oraz uzbrojenie go w uchwyty tymczasowe niezbędne do wciągnięcia. Równolegle będą realizowane prace związane z instalacją czterech siłowników hydraulicznych, każdy o udźwigu 300 ton, oraz stacji pomp do ich zasilania, które podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – wyjaśnia Kopczyński.

Podczas wciągania rusztu  wykonywane będą zaplanowane wcześniej prace, polegające na dołączeniu do rusztu konstrukcji dla kanałów powietrza oraz odcinka głównego kanału spalin wraz z zewnętrznymi rurami wieszakowymi i komorami. Przyjęta technologia pozwoli na wciąganie konstrukcji rusztu z prędkością do 8 metrów w ciągu godziny.

Ostatni etap będzie polegał na przymocowaniu konstrukcji rusztu zewnętrznego do głównej konstrukcji kotła oraz na zwolnieniu i demontażu siłowników oraz instalacji hydraulicznej – dodaje Daniel Kopczyński.

W całej operacji wciągania rusztu zewnętrznego zaangażowane będą trzy dźwigi, w tym jeden zainstalowany na poziomie 120 metrów na konstrukcji głównej kotła.

Wciągnięcie rusztu zewnętrznego kotła pozwoli rozpocząć kolejne zaplanowane prace związane z montażem pakietu części ciśnieniowej kotła, tj. bandaży i ekranów części konwekcyjnej kotła oraz rozpoczęciem montażu rusztu wewnętrznego, na którym zawieszone zostaną przegrzewacze pary oraz podgrzewacz wody.

Fot. Marcin Szulc

27.08.2015-Dokręcili śrubę pod kocioł w Elektrowni Opole!

Na placu budowy dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole trwa kolejny, ważny etap inwestycji realizowanej m.in. przez Mostostal Warszawa na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Wczoraj uroczyście rozpoczęto prace przy montażu konstrukcji stalowej kotła bloku numer 5.

Prace nad montażem konstrukcji ruszyły 17 sierpnia, a już na placu budowy stoją cztery słupy główne o wysokości 40 m. Każdy z nich będzie się składał z sześciu elementów i docelowo osiągnie wysokość 120 m.
Wczoraj śruby do tej konstrukcji na placu budowy w Brzeziu symbolicznie dokręcali: Jacek Kaczorowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która jest właścicielem Elektrowni Opole i inwestorem, oraz prezesi głównych wykonawców. Mostostal Warszawa podczas uroczystości reprezentował Jose Angel Andres Lopez, Wiceprezes Zarządu.

Słupy główne to najcięższe, bo ważące w sumie około 2160 ton, elementy powstającej konstrukcji stalowej kotła nr 5. Prace nad konstrukcją trwają od 17 sierpnia br., kiedy to na placu budowy stanął pierwszy z sześciu docelowych elementów jednego ze słupów głównych. Obecnie zamontowane są już cztery słupy główne składające się z dwóch elementów, o łącznej wysokości około 40 m. Na nich stawiane będą kolejne elementy, aż do momentu osiągnięcia finalnej wysokości 120 m.

Kontynuowany będzie także montaż elementów konstrukcyjnych, takich jak belki i stężenia. Główna konstrukcja stalowa kotła to ponad 100 elementów, które mają zostać zamontowane w osiach o wymiarach 30 na 30 metrów i wysokości 120 metrów. W procesie montażu konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5 zużyte zostanie 3 650 ton stali, a dla obu kotłowni razem z konstrukcją drugorzędną będzie to ponad 50 000 ton stali. Zakończenie tego etapu prac zostało zaplanowane na czerwiec 2016 r.
Kolejnym istotnym etapem, po zakończonym montażu konstrukcji głównej kotła, będzie montaż stalowego rusztu zewnętrznego o łącznym ciężarze przekraczających 700 ton. Wciąganie rusztu przy użyciu wciągników hydraulicznych rozpocznie się na początku listopada 2015 r. i potrwa około tygodnia. Rozpoczęcie montażu części ciśnieniowej kotła nr 5 zaplanowane jest na grudzień 2015 r.
Równolegle do montażu konstrukcji stalowej kotła trwają prace nad betonowaniem płaszcza chłodni kominowej, które rozpoczęło się 8 czerwca 2015 r. Chłodnia kominowa osiągnęła już wysokość ponad 60 m, z docelowych 185 m. Prace nad betonowaniem chłodni kominowej zakończą się w lutym 2016r.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE kontrakt wykonuje konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa, Rafako, Polimeks-Mostostal oraz Alstom Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a poziom realizacji sięgnął już 20 proc. Inwestycja ma się zakończyć w I kwartale 2019 r., wraz z przekazaniem do eksploatacji bloku nr 6. Wcześniej, w III kwartale 2018 r., do eksploatacji zostanie przekazany blok nr 5. 

Z produkcją energii elektrycznej na poziomie do 12,5 TWh rocznie, nowe bloki będą w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię ponad 4 mln gospodarstw domowych.

Fot. Marcin Szulc

21.08.2015-Rozpoczął się montaż konstrukcji stalowej kotła w Elektrowni Opole

Budowa dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji w Polsce po roku 1989, wkracza w kolejny etap. Mostostal Warszawa rozpoczął właśnie montaż konstrukcji stalowej kotła, do której zużyte zostanie 50 000 ton stali. 

Po zakończonym z sukcesem betonowaniu fundamentów kotłów numer 5 i 6, Mostostal Warszawa rozpoczął kolejny etap inwestycji realizowanej na zlecenie PGE, jakim jest montaż konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5. Zgodnie z planem prace potrwają do czerwca 2016 roku.

Inwestycja wchodzi w kolejny etap realizacji. Prace postępują zgodnie z harmonogramem i przy dużym udziale polskich firm. Dwa wysokosprawne bloki energetyczne w Elektrowni Opole podniosą wartość Grupy. Kluczem do opłacalności projektu będzie m.in. zastosowanie najnowszych technologii pozwalających uzyskać sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższą od obecnie stosowanych w polskiej energetyce. Realizacja tego projektu pozwoli ponadto na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Elementy konstrukcji głównej zamontowane zostaną z wykorzystaniem żurawia wieżowego o wysokości 130 metrów i maksymalnym udźwigu 124 ton, ustawionego w środku kotła. Na główną konstrukcję stalową kotłowni składa się ponad 100 elementów, które montowane będą w osiach o wymiarach 30 na 30 metrów i wysokości 120 metrów. Jako pierwsze zostaną zamontowane najcięższe elementy, czyli słupy główne, każdy o wadze około 90 ton. Materiały niezbędne do zrealizowania tego etapu inwestycji składowane będą na placach o łącznej powierzchni około 12 000 m². 

O skali i stopniu skomplikowania montażu konstrukcji kotła mówią liczby. Na końcowym etapie prac, rozpoczniemy również montaż konstrukcji drugorzędowej, który wykonany zostanie przy użyciu sześciu żurawi wieżowych. Podobnie jak konstrukcja główna, konstrukcja drugorzędowa montowana będzie do poziomu 120 metrów. Szacowana ilość konstrukcji drugorzędowej to około 20 000 ton na każdy z bloków. Praca przy tak wymagającym projekcie wymaga odpowiedniego zaplanowania, użycia wyspecjalizowanego sprzętu oraz zaangażowania doświadczonych inżynierów – jesteśmy na to przygotowani. – powiedział Jose Angel Andres Lopez, wiceprezes zarządu ds. produkcji Mostostal Warszawa SA. 

Zgodnie z planem po zakończonym montażu konstrukcji głównej kotła rozpoczną się prace nad stalowym rusztem zewnętrznym, który będzie wciągany przy użyciu wciągników hydraulicznych. Prace na tym etapie potrwają około tygodnia. 

Inwestycja budowy bloków 2 x 900 MW realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, jest nie tylko największym spośród obecnie realizowanych kontraktów energetycznych w Polsce, ale i największą inwestycją przemysłową po 1989 roku. Wart blisko 11,6 mld zł projekt na rzecz Grupy Kapitałowej PGE wykonuje konsorcjum firm: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimeks-Mostostal przy współudziale Alstom Power.

Konsorcjum z powodzeniem realizuje kolejne kluczowe etapy inwestycji. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 zostanie przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych.

Fot. Marcin Szulc

27.07.2015 -Kolejne wielkie betonowanie w Opolu zakończone sukcesem!

Zakończył się kolejny etap budowy dwóch nowych kotłowni na węgiel kamienny, powstających w Elektrowni Opole. Zabetonowane zostały fundamenty drugiego kotła numer 6. To jedna z największych tego typu prac realizowanych w Europie. 

W początkowej fazie betonowania używano czterech urządzeń pompujących beton, 
a w kluczowym momencie pracowało równocześnie aż siedem pomp. W ciągu 115 godzin pracy, bez przerw, pracownicy Mostostalu Warszawa zużyli 18,5 tysiąca metrów sześciennych betonu. Następnie wykańczano górną powierzchnię betonu oraz rozpoczęto jego pielęgnację – okrycie płyty warstwami styropianu w celu utrzymania prawidłowej temperatury w masywie bloku.

„Betonowanie kotła numer 6 to drugie tak duże przedsięwzięcie, które realizujemy
w ramach rozbudowy Elektrowni Opole. Doświadczenie i proces logistyczny wypracowany przy betonowaniu pierwszego kotła pozwoliły przeprowadzić tę operację jeszcze sprawniej. W nocy z soboty na niedzielę z sukcesem zakończyliśmy betonowanie płyty – 00:10 – o tej godzinie zostały podane ostatnie metry sześcienne betonu”
. – powiedział Julian Kiełbasa, Dyrektor Budowy z ramienia Mostostal Warszawa. 

Bloki energetyczne numer 5 i 6 zostaną oddane do użytku w lipcu 2018 roku i marcu 2019 r. Każdy ma mieć moc 900 MW i będzie opalany węglem kamiennym, którego oba bloki rocznie zużyją około 4,1 miliona ton.

Fot. Marcin Szulc

20.07.2015 -Wkrótce kolejne wielkie betonowanie w Opolu!

Po zakończonych pod koniec kwietnia pracach związanych z betonowaniem płyty fundamentowej kotła bloku nr 5, przyszedł czas na betonowanie fundamentów kotła drugiego z budowanych, m.in. przez Mostostal Warszawa, bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest drugie ogromne betonowanie. W ciągu 7 dni zabetonowany zostanie fundament kotła bloku nr 6. Jest to jedna z największych tego typu prac w Europie, podczas której zużyte zostanie 18,5 tys. m3 betonu.

„Na uwagę zasługuje także fakt, iż rozpoczęły się prace związane z montażem dźwigu C1, który obsługiwał będzie całość montażu konstrukcji nośnej kotła Bloku nr 5. Rozpoczęcie prac montażu konstrukcji stalowych planowane jest na drugą połowę sierpnia br. Najwyższy z żurawi montażowych będzie miał wieżę o wysokości 130 m i możliwość podnoszenia elementów o wadze ok 124 tony. Aktualnie trwa również skomplikowany proces dostaw elementów konstrukcji nośnej na plac budowy”.

powiedział Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu z ramienia Mostostal Warszawa.

W połowie czerwca rozpoczęto też wylewanie płaszcza chłodni, który ma już 25 m. Rozpoczęły się też prace budowlane przy pompowni wody chłodzącej bloku nr 6. Dodatkowo, po ukończeniu wykopów pod rurociągi wody chłodzącej, rozpoczęto roboty żelbetowe w budynku elektrycznym bloku nr 5. Wykonano także podsypkę pod posadzkę na fundamencie chłodni nr 5. Obecnie trwa końcowa faza przygotowań do wylewania posadzki poziomu zero w budynku maszynowni bloku nr 5.

Fot. Marcin Szulc

09.06.2015 - Kolejny wielki kontrakt podwykonawczy w Elektrowni Opole!

Mostostal Power Development, spółka celowa Mostostal Warszawa SA, realizująca budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, wchodzi w fazę realizacji kolejnych etapów inwestycji. Dziś podpisała umowę na podwykonawstwo części ciśnieniowej kotłów K-5 i K-6 w Elektrowni Opole z Przedsiębiorstwem Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA. Wartość podpisanej umowy to ponad 158 milionów złotych brutto.

Umowa zawarta między Mostostalem, a Remak dotyczy wykonania montażu części ciśnieniowej kotłów K-5 i K-6 z zakresu Pakietu nr 1, czyli zamontowania bandaży ekranowych, ścian ekranowych oraz montażu i podniesienie na pozycję docelową rusztu wewnętrznego z elementami podgrzewaczy i przegrzewaczy kotła. Ostatnim elementem montażu, jest zamknięcie kotła lejem.

„Jest to największy i najbardziej skomplikowany pakiet montażowy na kotle, od którego zależy terminowość wykonania kolejnych prac i próby ciśnieniowe dla całego kotła. W zakres umowy wchodzą również częściowo prace z zakresu Pakietu nr 2, który całościowo obejmuje wykonanie ponad 30 tysięcy styków i spoin, mających na celu połączenie elementów podgrzewaczy i przegrzewaczy kotła z komorami zbiorczymi”

powiedział Jarosław Żemła, Dyrektor Montażu i Rozruchu z Mostostalu.

W ramach umowy, przeprowadzona zostanie również skomplikowana operacja wciągania rusztu zewnętrznego, zwanego OTG, która polegać będzie na podnoszeniu konstrukcji stalowej o wadze ponad 900 ton, przy pomocy wciągników hydraulicznych i specjalnych stalowych lin na wysokość około 120 metrów. Dla usprawnienia procesu spawania Mostostal wybuduje również centralną instalację dystrybucji argonu, który będzie dostarczany do poszczególnych stanowisk spawalniczych. Gaz dostarczać będzie firma Messer Polska Sp. z o.o. Dodatkowo Spółka zawarła umowę z Energomontaż - Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. na badania nieniszczące wykonywanych prac spawalniczych.

„Mostostal Warszawa specjalizuje się w inwestycjach o wysokim stopniu skomplikowania. Wiele z nich to kamienie milowe polskiego budownictwa. Niewątpliwie jedną z takich inwestycji jest rozbudowa Elektrowni Opole. To największa obecnie inwestycja przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie, a umowa podpisana ze Spółką Remak jest jednym z ważniejszych kontraktów podwykonawczych dotyczących realizacji tej inwestycji”.

powiedział Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole z Mostostalu.

Według harmonogramu prace przy montażu części ciśnieniowej kotła K-5 rozpoczną się w październiku bieżącego roku, a zakończą w grudniu 2016. Prace na Kotle K-6 wystartują w kwietniu 2016 i potrwają do lipca 2017 roku. Każdy z etapów będzie zakończony próbą ciśnieniową.
W okresie najbliższych dwóch miesięcy w Elektrowni Opole, Mostostal przeprowadzi również budowę głównych żurawi wieżowych na potrzeby budowy Kotła K-5, a później montaż głównej konstrukcji stalowej, na której osadzony będzie cały kocioł.

06.05.2015 - Mostostal Warszawa SA zakontraktował dostawę 29 tysięcy ton konstrukcji stalowej do budowy bloków energetycznych w Opolu!

Mostostal Power Development, spółka celowa Mostostal Warszawa SA, powołana do realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, w związku z realizacją kolejnych etapów inwestycji wybrała podwykonawców na dostawę konstrukcji stalowej budynków kotłowni, bunkrowni i podgrzewacza powietrza. Ilość zakontraktowanej konstrukcji stalowej wynosi około 29 tysięcy ton, a łączna wartość podpisanych umów to ponad 230 mln złotych brutto.

Realizowana przez Mostostal Warszawa budowa bloków energetycznych w Elektrowni Opolu nie zwalnia tempa – po zakończonym przed czasem betonowaniu płyty fundamentowej bloku nr 5 i skończonym betonowaniu ścian ostatniego z czterech pylonów komunikacyjnych przyszedł czas na kontraktację konstrukcji stalowych w zakresie dostawy i montażu. Ogromna skala inwestycji wymagała zdywersyfikowania dostaw od różnych podwykonawców. W ramach podpisanych 6 maja br. umów większość prac będzie realizowana przez Grupę Kapitałową Mostostalu Warszawa SA, czyli Mostostal Kielce SA i Mostostal Płock SA. Pozostali dostawcy to Mostostal Słupca Sp. z o.o. Sp. J. i Vitkovice Power Engineering, a.s. Dodatkowo Mostostal Kielce wykona montaż konstrukcji nośnej kotła wraz z rusztem i konstrukcji części budynku kotłowni.

Zgodnie z umowami dostawa konstrukcji stalowych rozpocznie się w lipcu 2015 roku i potrwa do stycznia 2017 roku. Łączna ilość zakontraktowanych konstrukcji stalowych wynosi około 29 tysięcy ton. Wartość podpisanych umów to ponad 230 mln złotych brutto.W imieniu Mostostalu umowę podpisali Jose Angel Andres Lopez, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu ds. Finansowych.

„Realizowane przez Mostostal Warszawa prace w Elektrowni Opole wyprzedzają zakładany harmonogram, zakończyliśmy niedawno dwa z kluczowych etapów inwestycji, czyli betonowanie płyty fundamentowej bloku nr 5 i betonowanie ścian nośnych ostatniego z czterech pylonów komunikacyjnych. O skali inwestycji świadczą liczby: podczas pięciu dni intensywnych prac płyta fundamentowa o wymiarach 78x83 m została wypełniona warstwą betonu od 3 do 3,8 m grubości. Natomiast betonowanie ostatniego z czterech pylonów trwało łącznie 38 dni „netto”, a średnia prędkość ślizgu wynosiła 3,42 m/dobę – to dla nas duży powód do satysfakcji, ponieważ skala betonowania i prowadzonych zgodnie z planem prac, jest obecnie jedną z największych w Europie”. – powiedział Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole z ramienia Grupy Mostostal Warszawa.

Rok 2015 to czas intensywnych prac budowlanych przy rozbudowie Elektrowni Opole. W 2016 roku będę dominować prace montażowe, m.in. kotłowni, części ciśnieniowej kotła oraz instalacji pozablokowych.

„W związku z intensyfikacją prac budowalnych w Elektrowni Opole będziemy zlecać montaż pozostałej części konstrukcji stalowej kotłowni bloków nr 5 i 6. W chwili obecnej finalizujemy również proces negocjacji na montaż pierwszego pakietu części ciśnieniowej kotłów. Przewidujemy, że proces wyboru podwykonawcy zakończy się w przeciągu najbliższych kilku dni”. – dodał Waldemar Borowiecki, Z-ca Dyrektora Projektu Opole, Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji.

27.04.2015 - Mostostal Warszawa zakończył betonowanie największego fundamentu budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w elektrowni Opole!

Na placu budowy bloków energetycznych 5 i 6 w Elektrowni Opole, Mostostal Warszawa zakończył prace związane z betonowaniem płyty fundamentowej budynku kotłowni nr 5. Poprzedzały je prace przygotowawcze związane z organizacją, przygotowaniem technologii i sposobem pielęgnacji termiczno-wilgotnościowym.

Mostostal Warszawa zakończył zasadnicze betonowanie płyty fundamentowej budynku kotłowni nr 5 w Elektrowni Opole. Produkcja i dostawa mieszanki betonowej była realizowana jednocześnie przez 6 wytwórni betoniarskich. Dostawa mieszanki betonowej odbywała się w cyklu ciągłym - 24 godziny na dobę. Do obsługi betonowania fundamentu wykorzystanych zostało 54 szt. betonomieszarek, a każda z nich poddawana była kontroli pod względem temperatury betonu i konsystencji mieszanki.

W przeciągu 110 godzin prac non stop wbudowano 18442 m³ betonu, którym została wypełniona płyta fundamentowa o wymiarach 78 m x 83 m. W cały proces było zaangażowanych ponad 200 osób.

„Obecnie trwa zacieranie powierzchni betonu zacieraczkami, zraszanie wodą oraz przykrywanie folią i plandekami. Przy betonowaniu pracowało całodobowo przeszło 200 osób. Do wyparcia szalunku zastosowano system, który w Polsce nie był jeszcze nigdy stosowany, jest to drugi taki system zastosowany na świecie. Odchyłki szalunku są w normie i kształtują się zgodnie z obliczeniami. Betonowanie przebiegło zgodnie z założonym planem, a prace prowadzone przez Mostostal Warszawa, wyprzedzają harmonogram podpisany z Zamawiającym” – powiedział Julian Kiełbasa, Dyrektor Budowy Bloków Energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

W chwili obecnej prowadzony jest ciągły monitoring rozkładu temperatury w masywie betonowym, na podstawie którego będą podejmowane decyzje co do sposobu pielęgnacji betonu. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą sond wgłębnych.

Za realizację procesu betonowania po stronie Mostostal Warszawa odpowiadał zespół pod kierownictwem Juliana Kiełbasy - Dyrektora Budowy: Dariusz Bomba i Andrzej Pietrzak.

Fot. Marcin Szulc

22.04.2015 - Mostostal Warszawa rozpoczął betonowanie największego fundamentu budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w elektrowni Opole!

Specjalnie przygotowana mieszanka betonowa, dostarczana nieprzerwanie, 24 godziny na dobę przez 6 wytwórni betoniarskich i 54 betonomieszarki, a także zlokalizowane na miejscu budowy laboratorium badawcze Mostostal Warszawa – to szczegóły rozpoczętego właśnie betonowania płyty fundamentowej jednej z dwóch kotłowni, kolejnego etapu rozbudowy Elektrowni Opole.

Betonowanie płyty fundamentowej, budynku kotłowni numer 5, jest kolejnym etapem złożonego procesu budowy dwóch nowych kotłowni na węgiel kamienny o mocy 1800 MW, powstających w Elektrowni Opole, realizowanej przez konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA, Polimex-Mostostal, Rafako SA oraz Alstom Power Sp. z o.o.

Podczas 5 dni intensywnych prac, warstwą betonu od 3,0 do 3,8 grubości metra wypełniona zostanie płyta fundamentowa o wymiarach 78 na 83 metry. Powierzchnia całkowita fundamentu wyniesie 12 429 metrów kwadratowych, do zabetonowania której zostanie użyte 18 420 metrów sześciennych mieszanki betonowej.

W tak znaczącej inwestycji jaką jest rozbudowa Elektrowni Opole duże znaczenie ma jakość wykorzystanych materiałów. Dlatego do budowy fundamentu użyto, zaprojektowanej specjalnie na potrzeby tej realizacji, mieszanki betonowej, która charakteryzuje się niskim samonagrzewem. Dzięki tej technologii zminimalizowane zostanie ryzyko powstania rys w betonie prowadzących do zniszczenia konstrukcji. Na budowie prowadzone będą również prace badawcze, wykonywane przez laboratorium Mostostal Warszawa.

„Certyfikowane laboratorium Mostostal Warszawa, zlokalizowane na miejscu budowy, będzie przeprowadzało kontrole jakości mieszanki betonowej dostarczanej na potrzeby betonowania fundamentu kotłowni bloku nr 5. Pobrane zostaną próbki mieszanki betonowej w celu przeprowadzenia badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości oraz przepuszczalności wody przez beton. Dodatkowo, 24 h/dobę prowadzony będzie monitoring przyrostu ciepła mieszanki betonowej w masywie za pomocą specjalnych sond, jak również ciągły monitoring temperatury betonu, co posłuży do podjęcia decyzji o sposobie jego pielęgnacji. Prace te realizujemy przy współpracy z Katedrą Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej” - powiedział Kamil Wituń, Kierownik Działu Głównego Technologa Mostostal Warszawa.

Rok 2015 to czas intensywnych prac budowlanych przy rozbudowie Elektrowni Opole. W 2016 roku dominować mają prace montażowe - m.in. maszynowni, kotłowni, części ciśnieniowej kotła, czy części technologicznej wszystkich urządzeń. Zgodnie z kontraktem przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpić ma w drugiej połowie 2018 r., a bloku numer 6 na początku 2019 r.

Fot. Marcin Szulc

04.11.2014 - Pani Premier z kielnią

Największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku, czyli budowa dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW za 11,6 mld zł w Brzeziach pod Opolem, nabiera rozpędu. W 2019 roku elektrownia będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie. 3 listopada, dziewięć miesięcy po rozpoczęciu budowy, w jej fundamenty został wmurowany kamień węgielny. Mostostal Warszawa SA jest jednym z wykonawców tej największej od 15 lat inwestycji przemysłowej w Polsce.

Akt erekcyjny został podpisany przez przedstawicieli inwestora, konsorcjum wykonawczego oraz władz państwowych. Na uroczystości obecna była Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów RP. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wzięli także udział parlamentarzyści z regionu, władze samorządowe, przedstawiciele sektora energetycznego, uczelni i urzędów współpracujących z elektrownią, przedstawiciele organizacji związkowych i społecznych, a także media. Na specjalne zaproszenie Mostostalu Warszawa w uroczystości wziął również udział Pan Agustin Nunez Martinez, Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce.

Dwa realizowane bloki – każdy o mocy brutto 900 MW – opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższej od obecnie stosowanych w polskiej energetyce oraz umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole w istotny sposób przyczynią się do realizacji najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, ponieważ będą zastępować jednostki wycofywane w innych elektrowniach, wybudowane w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX w.

PGE Polska Grupa Energetyczna przeprowadziła szereg wiarygodnych analiz, z których wynika, że inwestycja jest ekonomicznie opłacalna. Decyzja o budowie jest przemyślana, uzasadniona ewoluującym otoczeniem rynku energii, a realizacja dobrze zaplanowana, o czym świadczy zgodny z harmonogramem postęp prac. Ostatnie uzgodnienia poczynione w Brukseli, podczas szczytu klimatycznego, podnoszące rentowność projektu, tylko potwierdzają słuszność podjętej decyzji – powiedział Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Elektrownia w Opolu jest najlepszym przykładem inwestycji, dzięki którym polski przemysł energetyczny staje się bardziej wydajny, efektywny i przyjazny dla środowiska. Elektrownie opalane węglem kamiennym odpowiadają za blisko połowę produkcji prądu w naszym kraju. Dzięki zwiększeniu średniej sprawności nowych bloków z ok. 35 do 45 proc. emisja CO2 zostanie znacząco obniżona. Co ważne, realizacja opolskiego projektu zapewni stabilne dostawy prądu do 4 mln gospodarstw domowych - powiedział Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa.

Inwestycję o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizuje konsorcjum: Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa przy współudziale Alstom Power, będącym generalnym projektantem i dostawcą kluczowych urządzeń, jednocześnie pełniącym rolę pełnomocnika konsorcjum. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 ma zostać przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Obecnie konsorcjum wykonało blisko 10 proc. prac i z powodzeniem realizuje zaplanowane „kamienie milowe”, czyli kolejne kluczowe etapy inwestycji.

Alstom jest dumny, że może uczestniczyć w modernizacji polskiej energetyki, dostarczając najbardziej innowacyjne, nadkrytyczne technologie. Po oddaniu nowych bloków do eksploatacji, Elektrownia Opole będzie największą i najbardziej wydajną elektrownią opalaną węglem kamiennym w Polsce. Co szczególnie istotne – główne urządzenia będą wyprodukowane w polskich fabrykach Alstom oraz we współpracy z polskimi dostawcami – mówi Lesław Kuzaj, prezes Alstom w Polsce.

Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma 350 firm, prace wykonywać będzie około 200 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 4 tys. osób. Budowa realizowana będzie w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli obejmuje projektowanie, dostawę i budowę bloków energetycznych „pod klucz”.

Dziś każde miejsce pracy jest ważne, a tutaj powstanie ich 4 tysiące. Większość z nich wykorzystają lokalne społeczności, ale inwestycja przyniesie zatrudnienie w dużej mierze młodym, zdolnym, wykształconym profesjonalistom, których w innym przypadku Polska mogłaby stracić na rzecz uznanych firm z całego świata – mówi Agnieszka Wasilewska–Semail, prezes zarządu Rafako, Grupa PBG.

Budowa dwóch bloków energetycznych w elektrowni w Opolu to kolejny, po Kozienicach, znaczący kontrakt Polimeksu-Mostostalu w strategicznej dla firmy branży energetycznej. Jesteśmy dumni z faktu, że Polimex-Mostostal w istotnym zakresie uczestniczy w tym historycznym przedsięwzięciu. Inwestycja dzięki swojej ogromnej skali, będzie miała kapitalne znaczenie nie tylko dla rozwoju regionu ale całej polskiej gospodarki – mówi Maciej Stańczuk, p.o. prezesa zarządu Polimex-Mostostal.

Mostostal Warszawa należy do czołówki przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Realizujemy inwestycje charakteryzujące się wysokim stopniem skomplikowania, ale także kontrakty o mniejszej skali. Wiele z nich to kamienie milowe polskiego budownictwa. Niewątpliwie jedną z takich inwestycji jest rozbudowa Elektrowni Opole. To również budowa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jesteśmy dumni, że możemy być jej współrealizatorem – mówi Miguel Angel Heras Llorente, wiceprezes zarządu Mostostal Warszawa.

Opolska inwestycja jest największym projektem infrastrukturalnym realizowanym po 1989 roku. Ziemi z wykopów pod fundamenty nowych bloków wystarczyłoby do zasypania Zalewu Zegrzyńskiego na Mazowszu (980 tys. m3), ilość wykorzystanych do budowy konstrukcji stalowych jest zbliżona do budowy nowojorskiego Empire State Building (65 tys. ton), a betonu wystarczyłoby do postawienia drugiego Pentagonu (250 tys. ton). Długość kabli wynosi natomiast tyle, ile trasa z Warszawy do Lizbony (3 tys. km).

06.08.2014 - Elektrownia Opole w zasięgu dźwigów.

Dnia 6 sierpnia 2014 roku Mostostal Power Development Sp. z o.o. (spółka zależna Mostostal Warszawa S.A.) zawarła ze spółką Sarens Polska Sp. z o.o. umowę na najem i obsługę dźwigów dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa Bloków Energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole”.

Umowa obejmuje dostawę, montaż, demontaż, transport oraz najem dźwigów wraz z ich obsługą operatorską. Przedmiotem najmu będzie 14 dźwigów. Najwyższy z nich będzie miał wieżę wysokości 140 metrów i możliwość podnoszenia elementów na wysokość 196 metrów (dla porównania - wysokość Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie to 188m). Montowane elementy konstrukcji bloków znajdować się będą na wysokości nawet 122,5 metrów. Dźwigi rozpoczną swoją pracę w lipcu 2015 roku.

Całość zakresu prac Mostostal Warszawa S.A. w ramach budowy Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole wykonuje spółka zależna Mostostal Power Development.
Zakres prac Mostostal Warszawa S.A. określony umową na realizację przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie 23,93% wszystkich robót.

Należą do nich między innymi roboty budowlane kotłowni Bloku nr 5 i Bloku nr 6 wraz z montażem części ciśnieniowej kotłów, prace fundamentowe i konstrukcje żelbetowe instalacji odsiarczania spalin, instalacje oleju, budynek warsztatów i magazynów, w systemie „pod klucz” - pozablokowe instalacje odżużlania, odpopielania sprężonego powietrza, oleju oraz układ nawęglania.

Wartość prac powierzonych Mostostal Warszawa S.A., zgodnie z umową na realizację inwestycji pn. "Budowa Bloków Energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole", wyniesie 2.249 mln zł netto

15.02.2014 - Opole ruszyło

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole została dziś oficjalnie rozpoczęta. Na projekcie konsorcjum, którego partnerem jest Mostostal Warszawa wbito pierwszą łopatę.

Uroczysta inauguracja budowy w Elektrowni Opole zgromadziła blisko dwustu gości. Znaleźli się wśród nich m.in. przedstawiciele: rządu, województwa opolskiego, miasta Opole, Gminy Dobrzeń Wielki, sektora energetycznego oraz Konsorcjum i partnerów realizujących Projekt Opole. Prelegenci podkreślili wagę inwestycji oraz wyrazili swoje nadzieje i oczekiwania związane z realizacją.

Ten projekt, który wpisuje się w program inwestycyjny bezpieczeństwa energetycznego kraju jest największą realizowaną w Europie inwestycją w moce wytwórcze. Mimo bardzo trudnych okoliczności wewnętrznych, jak i zewnętrznych, twarde przekonanie rządu polskiego oraz dobrze zorganizowane aktywa Skarbu Państwa w czempionie narodowym jakim jest Polska Grupa Energetyczna, przynoszą efekty w postaci olbrzymiej ilości miejsc pracy podczas realizacji inwestycji

mówił podczas uroczystości minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 jest nie tylko największym spośród obecnie realizowanych kontraktów energetycznych w Polsce, ale i największą inwestycją przemysłową po 1989 roku. Wart blisko 11,6 mld zł projekt wykona konsorcjum Rafako, Mostostalu Warszawa i Polimeksu-Mostostalu przy współudziale Alstomu.

Pierwszy etap prac Mostostalu Warszawa obejmie organizację zaplecza placu budowy, wykonanie ogrodzenia a następnie budowę miasteczka kontenerowego dla potrzeb Biura Budowy oraz zaplecza socjalnego przyszłych Podwykonawców. W dalszej kolejności rozpoczną się prace związane z wykonaniem robót ziemnych pod fundamenty wieży nośnej kotła, budynku kotłowni i pylonów komunikacyjnych w zakresie bloku nr 5.

15.02.2012 - Budujemy dla Elektrowni Opole

Jako partner w konsorcjum Generalnego Wykonawcy podpisaliśmy dzisiaj umowę z PGE Elektrownia Opole S.A. na budowę dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW dla opolskiej elektrowni. Łączna wartość kontraktu za realizację inwestycji wynosi 11,5 miliarda złotych.

Zarząd Mostostal Warszawa SA z siedzibą w Warszawie informuje, że jako Partner Konsorcjum w składzie: RAFAKO SA - Lider, Polimex – Mostostal SA z siedzibą w Warszawie oraz Mostostal Warszawa SA - zwanym dalej Generalnym Wykonawcą - w dniu 15 lutego 2012 roku zawarł z PGE Elektrownią Opole SA, jako Zamawiającym, umowę na budowę „pod klucz” bloków energetycznych nr 5 i 6 o mocy 900 MW każdy. Obiekt realizowany jest w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym).
 
W imieniu Mostostalu Warszawa kontrakt podpisali: Andrzej Sitkiewicz – Wiceprezes Zarządu giełdowej spółki oraz Tadeusz Szymański szefujący Dyrekcji Przemysłu i Energetyki. Jest to zlecenie o najwyższej wartości w dotychczasowej historii firmy, które umacnia pozycję Mostostalu Warszawa pośród liderów krajowego i europejskiego rynku budownictwa energetycznego. 

Nowa inwestycja w Elektrowni Opole spełniać będzie wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności nowe obiekty umożliwią eksploatację z niską emisyjnością CO2 oraz konkurencyjnymi kosztami paliwowymi. Bloki energetyczne o parametrach nadkrytycznych opalane będą pyłem węgla kamiennego, a ich sprawność netto będzie wynosiła min. 45,5 procent. 

Łączna wartość kontraktu wynosi 9,397 miliarda zł netto, a wartość brutto umowy wynosi 11,558 miliarda zł. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 54 miesięcy od wystawienia polecenia rozpoczęcia prac w przypadku bloku 5 oraz w terminie 62 miesięcy od wystawienia polecenia rozpoczęcia prac w odniesieniu do bloku 6.

Pliki do pobrania
Wybrane realizacje