Przemysłowe

Wytwórnia Kwasu Tereftalowego

Wartość kontraktu: 248,27 mln zł brutto

Umowa na realizację zadania zawarta została 9 czerwca 2008 roku. Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych stanowiących około 40% projektu: "Budowa Wytwórni Kwasu Tereftalowego (PTA)" we Włocławku, w tym głównie obiektów i robót wchodzących w skład instalacji CTA.

  • Inwestor: Polimex - Mostostal S.A.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 248,27 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2008–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
Wybrane realizacje