Ogólne

Rozbudowa Focus Mall w Zielonej Górze

Wartość kontraktu: 199 900 000 zł netto

Zadanie polegało na rewitalizacji i aranżacji zabytkowych budynków XIX-wiecznego kompleksu fabrycznego Polskiej Wełny, gdzie już częściowo funkcjonuje galeria handlowa, oraz dobudowie nowej części obejmującej parkingi wielopoziomowe i dwie kondygnacje galerii. Powierzchnia centrum handlowego po rozbudowie osiągnie 117 tysięcy m2. Proces budowy był złożony i specyficzny dla poszczególnych obiektów:

  • Budynek A: Wwykonany w pierwszym etapie inwestycji. To istniejący, nie użytkowany budynek, przeznaczony do przebudowy na parking dwupoziomowy z 353 miejscami parkingowymi oraz lokale gastronomiczne. Do pozostawienia i renowacji były historyczne ściany zewnętrzne. Powierzchnia wewnętrzna parkingu wynosi 12 120 m2.
  • Budynek B: To istniejąca i funkcjonująca galeria handlowa ze sklepami, gastronomią i kinem. Galeria została częściowo przebudowana. Zmieniona została aranżacja wnętrz oraz wymienione i rozbudowane zostały instalacje. Prace były prowadzone na funkcjonującym obiekcie. Powierzchnia wewnętrzna osiągnęła 42 534 m2.
  • Budynek E: To nowoprojektowana część galerii. Objęła zarówno kondygnacje z parkingami jak i kondygnacje handlowe rozmieszczone naprzemiennie. Konstrukcja jest posadowiona w terenie o skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych. Powierzchnia wewnętrzna parkingów to 41 461 m2, powierzchnia wewnętrzna galerii wynosi 19 284 m2. Powstało 1275 miejsc parkingowych.

Prace były realizowane na czynnym obiekcie. Istotne było wieloetapowe zaplanowanie ruchu pojazdów i osób.

Przedmiot umowy: rozbudowa i przebudowa Centrum Handlowego Focus Mall Zielona Góra
Zamawiający: Zielona Góra Property Sp. z o.o.
Generalny wykonawca: Oddział Zachodni Mostostalu Warszawa
Wartość kontraktu netto: 199 900 000 zł
Powierzchnia działki: 70 911,68 m2
Liczba głównych budynków: 3
Maksymalna liczba kondygnacji: 5
Wysokość: 21,83 m
Powierzchnia wewnętrzna: 116 974,89 m2
Liczba miejsc parkingowych: 2228, w tym w budynkach: 1628 i na parkingach terenowych: 600

Wybrane realizacje