Infrastrukturalne

S61 Ełk Południe-Wysokie

Wartość kontraktu: 685,94 mln zł brutto

19 lipca 2018 r. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: Trakcją PRKiI, PEUiM Białystok z Grupy Trakcja umowę na zaprojektowanie i budowę S61 na ok. 23 km odcinku Ełk Południe-Wysokie. - S61 to inwestycja strategiczna nie tylko dla regionu i całego kraju. Może mieć również duże znaczenie w skali międzynarodowej - mówił Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Budowana droga to fragment największych inwestycji drogowych w Europie: Via Carpatia i Via Baltica. W ramach zadania zostanie wybudowanych ponad 19 km drogi S61 na odcinku węzeł Ełk Południe-węzeł Wysokie oraz fragment drogi S16 o długości 3,425 km. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej. Prace oprócz budowy fragmentów S61 i S16 obejmą m.in. przebudowę istniejących dróg, budowę obiektów inżynieryjnych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, łączników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przejazdów awaryjnych. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie, sieć teletechniczna, oświetlenie oraz zostaną zamontowane urządzenia ochrony środowiska.

19.07.2018 - podpisanie umowy

19 lipca 2018 r. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: Trakcją PRKiI, PEUiM Białystok z Grupy Trakcja umowę na zaprojektowanie i budowę S61 na ok. 23 km odcinku Ełk Południe-Wysokie. - S61 to inwestycja strategiczna nie tylko dla regionu i całego kraju. Może mieć również duże znaczenie w skali międzynarodowej - mówił Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Wybrane realizacje