Przemysłowe

Rozbudowa Instalacji Pieców Przewałowych

Wartość kontraktu: 69,8 mln zł brutto

Celem inwestycji było zwiększenie możliwości przerobu cynkonośnych pyłów stalowniczych z 50 000 ton do 120 000 ton na rok. Zadanie obejmowało budowę jednej linii technologicznej do przerobu pyłów, adaptację jednej linii technologicznej przerobu szlamów, budowę nowej namiarowni oraz instalacje towarzyszące.
Umowa została zawarta w trybie Generalnej Realizacji Inwestycji, a w szczególności obejmowała:

 • wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej,
 • budowę obiektów technologicznych,
 • dostawę i montaż urządzeń,
 • oprogramowanie i uruchomienie systemu sterowania,
 • rozruch, potwierdzenie uzyskania parametrów gwarantowanych w testach gwarancyjnych oraz przekazanie inwestycji do eksploatacji.

AMK Kraków S.A. w latach 2004 - 2007 zrealizowała dla Bolesław Recycling Sp. z o.o. trzy linie technologiczne do przerobu odpadów cynkonośnych, dwie namiarownie oraz instalację odsiarczania spalin z procesu przewałowego.

 • Inwestor: Bolesław Recycling Sp. z o.o.
 • Wykonawca: AMK Kraków SA
 • Wartość kontraktu: 69,8 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2011–2012
 • Kraj: Polska
 • Województwo: małopolskie
Wybrane realizacje