Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komunikaty

21 kwietnia 2020

Grupa Mostostal Warszawa w 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,3 mld zł. Zysk brutto w wysokości 8,1 mln zł, a także wysoki poziom pozycji gotówkowej, połączony z zachowanym, mimo pandemii koronawirusa, silnym potencjałem produkcyjnym dają dobre perspektywy na najbliższe miesiące.

Czytaj dalej
29 listopada 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa w okresie 9 miesięcy 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 926 mln zł oraz zanotowała stratę netto w kwocie 13 mln zł.

Czytaj dalej
25 września 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 595 mln zł oraz zanotowała stratę netto w kwocie 7 mln zł.

Czytaj dalej
30 maj 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa w I kwartale 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 271 mln zł oraz osiągnęła zysk netto w kwocie 2 mln zł.

Czytaj dalej
16 kwietnia 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa osiągnęła za 2018 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 1.013 mln zł oraz poniosła stratę netto w kwocie 46 mln zł. Straty zanotowane przez Grupę Kapitałową to efekt między innymi ujemnych różnic kursowych z wyceny pożyczek denominowanych w EUR oraz znaczących wzrostów cen materiałów i usług podwykonawców, których skalę trudno

Czytaj dalej
29 listopada 2018

Grupa Mostostal Warszawa osiągnęła za 3 kwartały 2018 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 683 mln zł oraz poniosła stratę netto w kwocie 33 mln zł. Zmniejszenie poziomu przychodów za 3 kwartały 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., spowodowane było zmniejszającymi się, zgodnie z harmonogramem, przerobami na budowie bloków energetycznych w Opolu, na którym największe

Czytaj dalej
28 września 2018

Grupa Mostostal Warszawa osiągnęła w I półroczu 2018 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 418 mln zł oraz poniosła stratę netto w kwocie 29 mln zł. Zmniejszenie poziomu przychodów za I półrocze 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., spowodowane było zmniejszającymi się, zgodnie z harmonogramem, przerobami na budowie bloków energetycznych w Opolu, na którym

Czytaj dalej