Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komunikaty

29 listopad 2018

Grupa Mostostal Warszawa osiągnęła za 3 kwartały 2018 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 683 mln zł oraz poniosła stratę netto w kwocie 33 mln zł. Zmniejszenie poziomu przychodów za 3 kwartały 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., spowodowane było zmniejszającymi się, zgodnie z harmonogramem, przerobami na budowie bloków energetycznych w Opolu, na którym największe

Czytaj dalej
28 wrzesień 2018

Grupa Mostostal Warszawa osiągnęła w I półroczu 2018 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 418 mln zł oraz poniosła stratę netto w kwocie 29 mln zł. Zmniejszenie poziomu przychodów za I półrocze 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., spowodowane było zmniejszającymi się, zgodnie z harmonogramem, przerobami na budowie bloków energetycznych w Opolu, na którym

Czytaj dalej
22 grudzień 2016

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Mostostal Warszawa S.A. w sprawie niesłusznie naliczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA, Zamawiający) kar umownych w związku z kontraktem na budowę Autostrady A2, potrąconych z wynagrodzenia przysługującego Konsorcjum. Sąd zasądził wypłacenie na rzecz Konsorcjum, którego uczestnikiem był Mostostal Warszawa S.A. kwoty 29,12 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane

Czytaj dalej
11 maj 2016

W dniu 06 maja 2016 roku Mostostal Warszawa S.A. podpisał z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. aneks do Umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego, zwiększający do 50 mln zł dotychczasowy limit. W ramach tego limitu Mostostal Warszawa SA może uzyskiwać wszelkiego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe.

Czytaj dalej