Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 2021 rok

15 kwietnia 2022

Wspólny wysiłek i zaangażowanie pracowników Grupy Mostostal Warszawa w 2021 r. przyczyniły się do umocnienia naszej pozycji jako jednego z liderów polskiego budownictwa. Mimo wyzwań związanych z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, a także jej gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami, utrzymaliśmy naszą Grupę w bardzo dobrej kondycji. To kolejny dowód naszego potencjału organizacyjnego, ludzkiego, technicznego i finansowego.

W 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1.305 mln zł (1.365 mln zł w 2020 roku) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 118 mln zł (102 mln zł w 2020 roku). Zysk brutto wyniósł 35 mln zł (12 mln zł w 2020 roku), pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na koniec 2021 roku utrzymała się na poziomie 241 mln zł, a zadłużenie finansowe nieustannie maleje, co w połączeniu z silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.464 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu z 2020 roku.

Wartość portfela zleceń Grupy Kapitałowej na koniec 2021 roku wyniosła 3.401 mln zł, co zapewnia działalność firm z Grupy na co najmniej kolejne 3 lata, jeśli weźmiemy pod uwagę produkcję 2021 roku.

Aktywna, a jednocześnie rozważna polityka ofertowania, pozwoliła na pozyskanie w 2021 roku kontraktów w obszarze budownictwa infrastrukturalnego, ogólnego i energetycznego o łączonej wartości 1.583 mln zł.

Jesteśmy poruszeni agresją Rosji na Ukrainę. Wspieramy Ukraińców jako przyjaciele i partnerzy biznesowi. Wojna w Ukrainie stwarza nowe wyzwania w polskim budownictwie. Obserwujemy odpływ ukraińskich pracowników naszych podwykonawców, którzy wrócili do ojczyzny, by walczyć o jej wolność. Jesteśmy świadomi wyzwań związanych z utrudnionym dostępem i wzrostem cen podstawowych materiałów używanych w produkcji budowlano-montażowej, zwłaszcza stali, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, takich jak asfalty. W dłuższej perspektywie nie możemy przewidzieć, jak wojna w Ukrainie wpłynie na naszą działalność. Stale monitorujemy sytuację i znajdujemy rozwiązania dla tych trudnych wyzwań.

W naszej ocenie możliwe jest, że skutki wojny będą miały wpływ na liczbę ogłoszonych i rozstrzyganych przetargów w roku 2022, a także na wyniki, sytuację finansową i gospodarczą spółek Grupy Kapitałowej. Nabyte doświadczenia i potwierdzone w minionym roku zdolności adaptacyjne Grupy Kapitałowej pozwalają na optymizm co do odporności naszych struktur na nieprzewidywalność sytuacji.

Na 2022 rok planujemy działania, które pozwolą utrzymać naszą Grupę w dobrej kondycji. To przede wszystkim świadczenie najwyższej jakości naszych usług, a także zachowanie właściwej współpracy z naszymi Klientami i Kontrahentami. Planujemy utrzymać aktywne, ale jednocześnie selektywne i bezpieczne ofertowanie, uwzględniające wzrost cen materiałów i środków pracy. Chcemy być aktywnym uczestnikiem przemiany polskiego sektora energetycznego. Pracą i doświadczeniem własnym oraz naszego strategicznego partnera Acciony, chcemy wspierać zmniejszenie uciążliwości środowiskowej energetyki i przemysłu.

 

Po roku 2021 sytuacja Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa jest stabilna pod względem finansowym i organizacyjnym, a posiadany portfel zleceń pozwala z optymizmem patrzeć na jej rozwój w najbliższych latach.

 

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 2021 rok dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.