Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komunikaty

22 grudnia 2016

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Mostostal Warszawa S.A. w sprawie niesłusznie naliczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA, Zamawiający) kar umownych w związku z kontraktem na budowę Autostrady A2, potrąconych z wynagrodzenia przysługującego Konsorcjum. Sąd zasądził wypłacenie na rzecz Konsorcjum, którego uczestnikiem był Mostostal Warszawa S.A. kwoty 29,12 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane

Czytaj dalej
11 maja 2016

W dniu 06 maja 2016 roku Mostostal Warszawa S.A. podpisał z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. aneks do Umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego, zwiększający do 50 mln zł dotychczasowy limit. W ramach tego limitu Mostostal Warszawa SA może uzyskiwać wszelkiego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe.

Czytaj dalej
06 maja 2016

Komentarz prezesa Zarządu Mostostal Warszawa SA - Andrzeja Goławskiego do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Warszawa za I kwartał 2016 roku.

Czytaj dalej
17 grudnia 2015

W dniu 14 grudnia 2015 r. Mostostal Warszawa i Credit Agricole Bank Polska podpisały umowę na nową linię gwarancyjną na kontrakty budowlane o wartości 40 mln PLN.

Czytaj dalej