Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 2022 rok

26 kwietnia 2023

W roku 2022 Mostostal Warszawa umocnił swoją pozycję wśród podmiotów rynku budowlanego. Rekordowa kontraktacja, dalsza dywersyfikacja działalności we wszystkich obszarach budownictwa, większe przychody oraz marże to tylko niektóre ze wskaźników dobrej kondycji Spółki i Grupy Kapitałowej. 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa w 2022 roku wyniosły 1,6 mld zł (wzrosły o 24% w porównaniu do 2021 roku) a zysk brutto wyniósł 27,3 mln zł. Stan środków pieniężnych Grupy Kapitałowej na koniec 2022 roku wyniósł 205,7 mln zł. Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej wyniosły 24,2 mln zł. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wzrosło o 5% i wyniosło 1.533 pracowników.

Wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na koniec 2022 roku osiągnęła poziom 4,1 mld zł. Aktywna i rozważna polityka ofertowania, pozwoliła na pozyskanie w 2022 roku kontraktów we wszystkich segmentach budownictwa o łącznej wartości 2,4 mld zł.

Sprawnie realizujemy działalność podstawową i funkcje ją wspierające. Pozwalają na to efektywne procedury wewnętrzne, a także odpowiednia infrastruktura wspomagająca świadczone przez nas usługi, między innymi otwarta w drugiej połowie roku nowa baza sprzętowo-transportowa w Urzucie. Odnosimy spektakularne sukcesy, takie jak rekordowy na skalę krajową transport maszyny TBM, która wydrąży ponad dwukilometrowy tunel w ciągu drogi S-19 Rzeszów Południe-Babica.

Sytuacja Grupy Kapitałowej jest stabilna pod względem finansowym, organizacyjnym i kadrowym. Zdywersyfikowany portfel zleceń pozwala z optymizmem patrzeć na nasz rozwój w najbliższych latach.

W 2023 roku zamierzamy utrzymać aktywne, ale jednocześnie selektywne i bezpieczne ofertowanie, uwzględniające wzrost cen materiałów i środków pracy. Chcemy też być aktywnym uczestnikiem przemiany polskiego sektora energetycznego oraz wykorzystywać naszą wiedzę i doświadczenie, aby wspierać zmniejszenie uciążliwości środowiskowej energetyki i przemysłu.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 2022 rok dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.