Infrastrukturalne

Obwodnica Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9

Wartość kontraktu: 403,7 mln zł brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy

17 czerwca 2021 r. konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construcción podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9.

Obwodnica będzie biec po południowo-zachodniej stronie Opatowa, w większości po nowym śladzie. Składać się na nią będzie odcinek dwujezdniowej DK9 klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 5,1 km i odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 6,7 km.  W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Opatów (na S74), Opatów I (na DK9), jak również obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty). Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Obwodnica Opatowa przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Nowa droga uwolni miasto od ruchu tranzytowego, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. 

Szczegóły kontraktu:
- Wartość umowy: 403,66 mln PLN brutto.
- Termin realizacji: 36 miesięcy.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
- Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy

Wybrane realizacje