Infrastrukturalne

S7 Załuski-Modlin

Wartość kontraktu: 635,06 mln zł brutto
Termin realizacji: 45 miesięcy

W ramach zadania, Mostostal Warszawa przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W celu zminimalizowania utrudnień dla kierowców, prace budowlane bedą prowadzone bez ograniczenia możliwości korzystania z obecnej drogi. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W tym celu w pierwszej kolejności zostanie wybudowany lokalny układ drogowy.

Wartość umowy: 635,06 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 45 miesięcy; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej.

Wybrane realizacje