Infrastrukturalne

S19 Rzeszów Południe-Babica

Wartość kontraktu: 2 230,17 mln zł brutto
Termin realizacji: 54 miesiące

Odcinek, który wybuduje Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, będzie jedną z najciekawszych i najtrudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Zadanie zakłada budowę tunelu o długości ponad dwóch kilometrów. Na odcinku powstanie również sześć estakad, dwa wiadukty, bezkolizyjny przejazd w ciągu drogi krajowej nr 19 oraz przejazd pod trasą S19. Na odcinku od Rzeszowa do Babicy wybudowane będą trzy przejścia dla zwierząt.

Wybudujemy podziemny tunel o długości ponad 2 km

Tunel będzie miał około 2100 metrów długości. Składać się będzie m.in. z dwóch jednokierunkowych naw, które będą połączone 12 przejściami awaryjnymi. Będzie tam także jeden przejazd awaryjny. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 metra szerokości.

Maksymalna głębokość prowadzonych prac to ponad 70 metrów. Na całej długości tunelu znajdą się 32 punkty alarmowe, 28 nisz ratunkowych, 28 hydrantów. Tunel będzie wyposażony w wentylację poprzeczną. Dopływ świeżego powietrza będzie odbywał się od dołu na całej długości tunelu, a odprowadzanie zużytego powietrza będzie się odbywało specjalnymi portalami.

Technologia, know-how i sprzęt TBM, który ma zostać wykorzystany przy tym projekcie, zostanie dostarczony przez Accionę. Unikalne doświadczenie, zdobyte na budowach na całym świecie pozwoli wybudować odcinek S19 sprawnie i, biorąc pod uwagę skalę inwestycji, niezwykle szybko.

Data podpisania kontraktu: 10.07.2020
Wartość umowy: 2 230,17 mln PLN brutto
Termin realizacji: 54 miesiące
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury
Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy.

Wybrane realizacje