Infrastrukturalne

Łącznik północny do obwodnicy Opatowa

Wartość kontraktu: 57,51 mln zł brutto
Termin realizacji: 33 miesiące

30 listopada 2021 r. Mostostal Warszawa podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na zaprojektowanie i budowę łącznika północnego do obwodnicy Opatowa. Wartość kontraktu wynosi 57,5 mln zł brutto.

Łącznik północny połączy planowany w ramach obwodnicy węzeł Opatów na drodze krajowej nr 9 z drogą krajową nr 74 w okolicy Adamowa. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości około 3 km z obiektami inżynierskimi na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. W ramach zadania powstaną również drogi dojazdowe dla skomunikowania przyległych terenów oraz dwa ronda.

Łącznik będzie uzupełnieniem 12-kilometrowej obwodnicy Opatowa, realizowanej również przez Mostostal Warszawa. Dzięki obu inwestycjom kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin, Radom - Ostrowiec Świętokrzyski oraz Annopol – Kraśnik, nie będą musieli wjeżdżać do miasta. Kliknij, żeby przeczytać więcej o budowie obwodnicy.

Szczegóły kontraktu:

- Wartość umowy: 57,51 mln PLN brutto,

- Termin realizacji: 33 miesiące, do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

- Termin płatności: 30 dni,

- Okres gwarancji na wykonane roboty: do 10 lat,

- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % ceny ofertowej (ceny brutto) w formie gwarancji bankowej.

Wybrane realizacje