Infrastrukturalne

DK73 Kielce-Brzeziny/Morawica

Wartość kontraktu: 77,9 mln zł brutto
Termin realizacji: 21 miesięcy

26 lipca 2018 r. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: firmami Masfalt i Drogomex umowę na zaprojektowanie i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Wartość umowy to prawie 78 mln zł. - Cieszę się, że to kolejna inwestycja drogowa, którą Mostostal Warszawa będzie mógł zrealizować w województwie świętokrzyskim z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Czujemy się związani z tym regionem, ponieważ w ostatnich latach zrealizowaliśmy tutaj kluczową inwestycję, jaką jest odcinek drogi ekspresowej S7 stanowiący obwodnicę Kielc - mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

26.07.2018 - podpisanie umowy

26 lipca 2018 r. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: firmami Masfalt i Drogomex umowę na zaprojektowanie i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Wartość umowy to prawie 78 mln zł. - Cieszę się, że to kolejna inwestycja drogowa, którą Mostostal Warszawa będzie mógł zrealizować w województwie świętokrzyskim z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Czujemy się związani z tym regionem, ponieważ w ostatnich latach zrealizowaliśmy tutaj kluczową inwestycję, jaką jest odcinek drogi ekspresowej S7 stanowiący obwodnicę Kielc - mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

30.01.2019 - przekazanie placu budowy pod I etap obwodnicy Morawicy

30 stycznia 2019 r. kielecki Oddział GDDKiA przekazał Mostostalowi Warszawa - liderowi konsorcjum realizującego inwestycję - plac budowy pod I etap obwodnicy Morawicy w ciągu DK73.

11.08.2020 - przełożenie ruchu na nową jezdnię

11 sierpnia 2020 roku przełożono ruch na nową, wschodnią jezdnię obwodnicy Morawicy budowanej w ciągu drogi krajowej numer 73.

Ruch jezdnią wschodnią odbywa się w obu kierunkach, a dojazd z dróg lokalnych od strony wschodniej możliwy jest w lokalizacjach nowych skrzyżowań. Udostępnione zostały także nowe drogi dojazdowe po stronie wschodniej ciągu głównego. Zmiana organizacji ruchu pozwoli na rozpoczęcie robót przy przebudowie jezdni zachodniej.

- Dziękuje całemu zespołowi za ciężką pracę, jaka została włożona, aby wybudować nową jezdnię oraz równoległe drogi dojazdowe i tym samym umożliwić przełączenie ruchu i rozpocząć prace rozbiórkowe na istniejącej jezdni prawej. Był to kamień milowy dla budowy, chociaż nie ma go w warunkach umowy – mówi Tomasz Adamczyk, Kierownik Kontraktu.

Wybrane realizacje