Droga dojazdowa do fabryki czekolady Mondelez w Skarbimierzu

Wartość kontraktu: 14,492 mln zł netto
Termin realizacji: 14.02.2024 r.

Umowa została podpisana 26 września 2023 r. przez Mostostal Warszawa S.A., który reprezentował jako pełnomocnik [Marcin Sierpowski] (Dyrektor Obszaru Zachodniego) oraz Mondelez Polska Production Sp. z o.o. reprezentowany przez Romana Sitko (Prezesa Zarządu) i Dominika Bogusławskiego (Członka Zarządu).

W ramach inwestycji Mostostal Warszawa zrealizuje układ drogowy będący drogą dojazdową do fabryki czekolady. Zakres prac przewiduje również budowę:

  • portierni,
  • wagi samochodowej,
  • pomieszczenia socjalnego dla kierowców,
  • miejsc zatrzymania pojazdów TIR przed wjazdem na teren fabryki,
  • ogrodzenia,
  • odwodnienia zagospodarowania terenu,
  • doprowadzenia sieci energetycznej do obiektów,
  • oświetlenia drogi.

Inwestycja zostanie zrealizowana najpóźniej do 14.02.2024 r. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, a na sprzęt 24 miesiące.

Wybrane realizacje