Energetyczne

Uciepłownienie bloku 10 w Elektrowni Łagisza

Wartość kontraktu: 66,08 mln zł brutto
Termin realizacji: 15 miesięcy

Zadanie Mostostalu Warszawa polega na zabudowie i wykonaniu połączeń technologicznych oraz wymienników ciepła o łącznej mocy cieplnej 150 MWt, a także budowie rurociągów ciepłowniczych łączących projektowane wymienniki ciepła z istniejącą siecią wody grzewczej na terenie elektrowni oraz modernizację istniejącej centralnej stacji ciepłowniczej. Instalacja pozwoli na wykorzystanie pary z układu przepływowego turbiny elektrowni do produkcji ciepła grzewczego.

Instalacja związana z uciepłownieniem bloku 10 zabezpieczy dostawy ciepła dla rejonu zasilania Elektrowni Łagisza. Do tej pory wykorzystywana w rejonie energia cieplna pochodziła ze stacji ciepłowniczych zasilanych przez bloki nr 6 i 7. W 2019 r. przewiduje się wyłączenie tych obiektów z eksploatacji.

Wartość umowy: 66,08 mln PLN brutto
Data podpisania umowy: 5 września 2018 r.
Termin realizacji: 15 m-cy od momentu podpisania kontraktu

Wybrane realizacje