Energetyczne

Przebudowa kotła parowego nr 2 w Zakładach Azotowych Puławy S.A.

Wartość kontraktu: 36,66 mln zł brutto

Umowa na realizację zadania zawarta została 29 grudnia 2008 roku.

Zakres prac obejmował przebudowę kotła parowego nr 2 w Zakładach Azotowych Puławy S.A. pod kątem dostosowania do obowiązujących norm emisji.

  • Inwestor: Zakłady Azotowe Puławy S.A.
  • Wykonawca: Mostostal Puławy S.A./Balcke-Duerr Polska Sp. z o.o. - lider
  • Wartość kontraktu: 36,66 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2008–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: podkarpackie
Wybrane realizacje