Energetyczne

Rozbudowa instalacji TDI (toluenodiizocyjanu)

Wartość kontraktu: 85,4 mln zł brutto

Rozbudowa instalacji TDI (toluenodiizocyjanu), której w Zakładach Chemicznych "Zachem" S.A. w Bydgoszczy dokonał Mostostal z Puław. Jest to kolejna inwestycja, którą dla Zakładów, w charakterze generalnego wykonawcy, zrealizowała puławska spółka. Umowa na realizację zadania zawarta została 17 września 2007.

  • Inwestor: ZCh Zachem S.A.
  • Wykonawca: Mostostal Puławy S.A.
  • Wartość kontraktu: 85,4 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2007–2008
  • Kraj: Polska
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
Wybrane realizacje